ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه تهران - 10 مهر 1400
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
عباس منوریان عباس منوریان
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 5 بهمن 1397
720000 ریال 648000 ریال
عباس منوریان عباس منوریان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - دی 1397
1450000 ریال
مایکل هاولت، ام رامش، عباس منوریان (مترجم)، ابراهیم گلشن (مترجم) مایکل هاولت
ناشر: کتاب مهربان نشر - 28 اردیبهشت 1399
1400000 ریال
دونالد هیسلوپ، عباس منوریان (مترجم) دونالد هیسلوپ
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 20 اسفند 1393
930000 ریال
ناصر عسگری، عباس منوریان ناصر عسگری
ناشر: دانشگاه تهران - 25 مرداد 1388
200000 ریال
جیمزا. شوارتس، عباس منوریان (مترجم)، مژگان اصغری (مترجم)، محمدعلی شریعت (مترجم) جیمزا. شوارتس
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1396
600000 ریال
گوپتا جاتیندر، شارما سوشیل، عباس منوریان (مترجم)، اصغر محمدی فاتح (مترجم)، فضل الله زارعپور نصیرآبادی (مترجم)، مهدی الوانی (مقدمه) گوپتا جاتیندر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 4 آبان 1390
120000 ریال
محمدحسین قربانی، عباس منوریان، مسلم شریفی، زینب دهقانی (ویراستار) محمدحسین قربانی
ناشر: دانشگاه شیراز - 28 مهر 1387
40000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1396
390000 ریال
جان.ام برایسون، عباس منوریان (مترجم) جان.ام برایسون
ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی - 22 دی 1386
40000 ریال
ریچارد چانگ، شبنم تدین (مترجم)، عباس منوریان (مترجم) ریچارد چانگ
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 3 مرداد 1384
7500 ریال
گلوریا بادر، میرسعید نیکزادلاریجانی (مترجم)، عباس منوریان (مترجم) گلوریا بادر
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 19 آذر 1384
7000 ریال
پملاای. وید، عباس منوریان (مترجم)، مهین تیشه زن (مترجم) پملاای. وید
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 4 بهمن 1384
7000 ریال
عباس منوریان عباس منوریان
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 5 اسفند 1388
نمایش 1 - 15 از 20 مورد