ترتیب بر اساس:
 
ناشر: آگه - شهریور، 1395
240000 ریال
ناشر: نشر ثالث - آذر، 1394
350000 ریال
گئورگ زیمل، شهناز مسمی پرست (مترجم) گئورگ زیمل
ناشر: نشر ثالث - 15 مهر، 1392
140000 ریال
کارل لوویت، شهناز مسمی پرست (مترجم)، برایان ترنر (مقدمه) کارل لوویت
ناشر: ققنوس - 04 تیر، 1393
110000 ریال
گئورگ زیمل، شهناز مسمی پرست (مترجم)، گای اکس (مقدمه) گئورگ زیمل
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 21 دی، 1387
45000 ریال
راجر تریگ، شهناز مسمی پرست (مترجم) راجر تریگ
ناشر: نشر نی - 17 آذر، 1386
38000 ریال
دیوید فریزبی، شهناز مسمی پرست (مترجم) دیوید فریزبی
ناشر: ققنوس - 01 تیر، 1393
120000 ریال
آرتور آسابرگر، شهرزاد قانونی (مترجم)، شهناز مسمی پرست (مترجم)، خاطره اکرمی (ویراستار) آرتور آسابرگر
ناشر: آگه - 15 مرداد، 1393
120000 ریال
شهناز مسمی پرست (مترجم) شهناز مسمی پرست (مترجم)
ناشر: نشر نی - 1388
46000 ریال
جنیفر لیمن، شهناز مسمی پرست (مترجم) جنیفر لیمن
ناشر: نشر نی - 19 اردیبهشت، 1385
32000 ریال
شهناز مسمی پرست (مترجم)، ستاره قانونی (مترجم) شهناز مسمی پرست (مترجم)
ناشر: گل آذین - 05 آبان، 1393
260000 ریال
جان میلبنک، شهناز مسمی پرست (مترجم) جان میلبنک
ناشر: ترجمان علوم انسانی - مرداد، 1396
660000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد