ترتیب بر اساس:
بهمن حیدری، شعبان الهی، سولماز دمندانی (ویراستار) بهمن حیدری
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 1396
250000 ریال
جفری هوفر، جوزف والاسیچ، جوی جورج، شعبان الهی (مترجم)، محمدرضا ربیعی مندجین (مترجم) جفری هوفر
ناشر: علمی و فرهنگی - 10 اردیبهشت، 1390
520000 ریال
دیوید گارسون، فاطمه جانفزا (مترجم)، شعبان الهی (مترجم)، حامد خسروی (مترجم)، رسول زندی (مترجم)، داود یعقوبی (مترجم)، بهنام طاهرنیا (مترجم)، رضا حاج علی بیگی (مترجم)، مجتبی کاوندی (ویراستار) دیوید گارسون
ناشر: سخنوران - 21 خرداد، 1391
150000 ریال
شعبان الهی، آمنه خدیور شعبان الهی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 01 تیر، 1389
40000 ریال
جفری هوفر، جوزف والاسیچ، جوی جورج، شعبان الهی (مترجم)، محمدرضا ربیعی منجین (مترجم) جفری هوفر
ناشر: علمی و فرهنگی - 10 اردیبهشت، 1390
510000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 03 مهر، 1387
30000 ریال
شعبان الهی، علی رجب زاده (مترجم) شعبان الهی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 1382
19000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد