ترتیب بر اساس:
مسعود آذربایجانی، سیدمهدی موسوی اصل مسعود آذربایجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 22 مرداد 1400
500000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 11 آبان 1399
260000 ریال 221000 ریال
محمد کاویانی، مسعود آذربایجانی، محمدرضا سالاری فر، سیدمهدی موسوی اصل، اکبر عباسی، محمدتقی تبیک، سیدمحمد غروی(زیرنظر) محمد کاویانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 13 اردیبهشت 1400
700000 ریال
ام.رابین دیماتیو، سیدمهدی موسوی اصل (مترجم) ام.رابین دیماتیو
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 آبان 1399
480000 ریال
مسعود آذربایجانی، سیدمهدی موسوی اصل مسعود آذربایجانی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 22 تیر 1400
545000 ریال
محمدرضا سالاری فر، سیدمهدی موسوی اصل، محمدصادق شجاع، محمد دولت شاه محمدرضا سالاری فر
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 18 آذر 1393
300000 ریال
محمد دولتخواه، سیدمهدی موسوی اصل، محمدرضا سالاری فر، محمدصادق شجاعی محمد دولتخواه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 2 آذر 1399
600000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد