ترتیب بر اساس:
استیون پی. رابینز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) استیون پی. رابینز
ناشر: صفار - 1401
2800000 ریال 2520000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: نشر نی - 1401
2400000 ریال 2040000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی، عادل آذر حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 21 دی 1400
1600000 ریال 1440000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 1401
3100000 ریال 2790000 ریال
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
890000 ریال
سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 اردیبهشت 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
تیموتی نی بالدوین، رابرت اس روبین، سیدمهدی الوانی (مترجم)، عباس ابراهیمی (مترجم)، علی جمالی (مترجم) تیموتی نی بالدوین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 مرداد 1401
1560000 ریال
وندل فرنچ، سسیل بل، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) وندل فرنچ
ناشر: صفار - 14 مرداد 1400
2500000 ریال 2250000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - 17 آبان 1396
1800000 ریال 1620000 ریال
رابرت بی دنهارت، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 24 آبان 1401
2600000 ریال 2340000 ریال
ریکی گریفین، گرگوری مورهد، سیدمهدی الوانی (مترجم)، غلامرضا معمارزاده (مترجم) ریکی گریفین
ناشر: مروارید - 15 مهر 1401
4400000 ریال 3740000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 1394
1250000 ریال 1125000 ریال
سیدمهدی الوانی، کریم کیاکجوری، فروغ رودگرنژاد سیدمهدی الوانی
ناشر: صفار - 21 خرداد 1399
1600000 ریال 1440000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - خرداد 1396
120000 ریال 108000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: صفار - 13 خرداد 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 92 مورد