محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
خالد حسینی، زیبا گنجی (مترجم)، پریسا سلیمان زاده (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 1399
650000 ریال 552500 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 112000 ریال
خالد حسینی، پریسا سلیمان زاده (مترجم)، زیبا گنجی (مترجم)، میرمحمود میرزاده (ویراستار) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 18 آبان 1399
1100000 ریال
کورت ونه گوت، پریسا سلیمان زاده (مترجم)، زیبا گنجی (مترجم) کورت ونه گوت
ناشر: مروارید - 3 شهریور 1399
250000 ریال
زیبا گنجی(گردآورنده) زیبا گنجی(گردآورنده)
ناشر: نگاه - 1 بهمن 1398
1250000 ریال
خالد حسینی، زیبا گنجی (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 18 آبان 1399
500000 ریال
کورت ونه گوت، پریسا سلیمان زاده (مترجم)، زیبا گنجی (مترجم) کورت ونه گوت
ناشر: مروارید - 11 دی 1390
88000 ریال
فرانسیس مری هندری، زیبا گنجی (مترجم) فرانسیس مری هندری
ناشر: مروارید - 15 مرداد 1390
70000 ریال
زیبا گنجی (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار)، سعید سعیدپور (ویراستار) زیبا گنجی (مترجم)
ناشر: پیکان - 25 اسفند 1386
45000 ریال
زارا هوشمند، زیبا گنجی (مترجم)، پریسا سلیمان زاده (مترجم) زارا هوشمند
ناشر: مروارید - 1400
850000 ریال
خالد حسینی، زیبا گنجی (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 15 مهر 1398
790000 ریال
خالد حسینی، پریسا سلیمان زاده (مترجم)، زیبا گنجی (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 1400
450000 ریال
خالد حسینی، زیبا گنجی (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - آذر 1397
150000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد