ترتیب بر اساس:
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 19 بهمن، 1392
50000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 04 بهمن، 1393
35000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 04 بهمن، 1393
45000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، لیلا پورنعمتی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 02 مرداد، 1391
20000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 1393
40000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 19 بهمن، 1392
50000 ریال
روندا برن، آزیتا عظیمی (مترجم)، محمدرضا طبیب زاده (ویراستار)، رسول عظیمی (ویراستار) روندا برن
ناشر: عطایی - 18 بهمن، 1390
300000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، لیلا پورنعمتی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 30 مرداد، 1390
35000 ریال
حسین قویسی، رسول عظیمی، امیر سهیل معیر حسین قویسی
ناشر: گوتنبرگ - 1389
62000 ریال
وین دبلیو دایر، رسول عظیمی (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) وین دبلیو دایر
ناشر: اردیبهشت - 16 خرداد، 1390
160000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین، غیوری - 18 دی، 1390
20000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 26 آذر، 1391
20000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 13 مهر، 1387
30000 ریال
هیات علمی سازمان بهداشت آمریکا، رسول عظیمی (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) هیات علمی سازمان بهداشت آمریکا
ناشر: غیوری - 05 تیر، 1387
30000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 02 مرداد، 1391
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد