ترتیب بر اساس:
بن روتکی، هاشم حبیبی (مترجم)، حسین شیرازی (مترجم) بن روتکی
ناشر: ناقوس، زانیس - 1386
20000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
بن روتکی، هاشم حبیبی (مترجم)، حسین شیرازی (مترجم) بن روتکی
ناشر: ناقوس - اردیبهشت 1386
20000 ریال
فیلیپ کاتلر، نانسی لی، حسین شیرازی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران - دی 1399
500000 ریال
کارل یوهان استروم، توره هگ لوند، حسین شیرازی (مترجم)، علیرضا خلیلی تهرانی (مترجم) کارل یوهان استروم
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - اسفند 1385
70000 ریال
حسین شیرازی، امیر محترمی حسین شیرازی
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - آبان 1387
45000 ریال
ناشر: مجمع ذخائر اسلامی، موسسه تاریخ علم و فرهنگ - مرداد 1393
140000 ریال
تامس پلیتر، حسین شیرازی (مترجم)، سیدمحمد رضوی عمرانی (مترجم) تامس پلیتر
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - آذر 1387
75000 ریال
روح اله آل شیخ، حسین شیرازی روح اله آل شیخ
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - اردیبهشت 1389
50000 ریال
روح اله آل شیخ، حسین شیرازی روح اله آل شیخ
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - اردیبهشت 1389
50000 ریال
فرشید مجیدفر، علیرضا هدایتی، حسین شیرازی (زیرنظر)، احمد خادم زاده (زیرنظر) فرشید مجیدفر
ناشر: ژرف - آبان 1388
25000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - آذر 1394
265000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - آذر 1394
195000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد