ترتیب بر اساس:
جین ساسون، منیژه(شیخ جوادی) بهزاد (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار) جین ساسون
ناشر: پیکان - 30 اردیبهشت 1399
410000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 120000 ریال
ناشر: پیکان - 8 تیر 1399
410000 ریال
جین ساسون، مهریار میرنیا (مترجم) جین ساسون
ناشر: دنیای اقتصاد - اسفند 1395
600000 ریال
جین ساسون، منیژه(شیخ جوادی) بهزاد (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار) جین ساسون
ناشر: پیکان - 14 آبان 1399
450000 ریال
جین ساسون، ارمغان جزایری (مترجم)، منیژه شیخ جوادی (مترجم) جین ساسون
ناشر: پیکان - 1383
27000 ریال
جین ساسون، کمال الدین محمدی (مترجم) جین ساسون
ناشر: علم و زندگی - 1381
16000 ریال
جین ساسون، کمال الدین محمدی (مترجم) جین ساسون
ناشر: کتاب مهربان نشر - 1382
25000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد