ترتیب بر اساس:
تورج دریایی، مهرداد قدرت دیزجی (مترجم) تورج دریایی
ناشر: ققنوس - 03 مهر، 1392
190000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 1398
350000 ریال 280000 ریال
ناشر: توس - 11 بهمن، 1388
150000 ریال
تورج دریایی تورج دریایی
ناشر: ققنوس - 1398
350000 ریال
ناشر: توس - 1393
150000 ریال
ناشر: مروارید - آذر، 1397
220000 ریال
تورج دریایی، شهرناز اعتمادی (مترجم)، کامیار عبدی (ویراستار) تورج دریایی
ناشر: توس - 31 خرداد، 1393
150000 ریال
تورج دریایی، شهرام جلیلیان (مترجم)، کامیار عبدی (ویراستار) تورج دریایی
ناشر: توس - 1393
100000 ریال
تورج دریایی، خشایار بهاری (مترجم) تورج دریایی
ناشر: فرزان روز - اردیبهشت، 1397
400000 ریال
آذردخت جلیلیان، تورج دریایی آذردخت جلیلیان
ناشر: توس - 1393
80000 ریال
تورج دریایی، آهنگ حقانی (مترجم)، محمود فاضلی بیرجندی (مترجم)، مهناز مقدسی (ویراستار) تورج دریایی
ناشر: کتاب پارسه - 13 آبان، 1392
150000 ریال
خشایار بهاری (مترجم)، تورج دریایی (به اهتمام) خشایار بهاری (مترجم)
ناشر: فرزان روز - 01 اردیبهشت، 1394
150000 ریال
نگار نادری، هوشنگ اعلم، تورج دریایی، فرید قاسملو، ایرج پروشانی، امیلی سوج، محمد زبیرصدیقی، فلیکس کلاین-فرانکه، جو مینگ نگار نادری
ناشر: کتاب مرجع - 19 آذر، 1390
80000 ریال
روزبه زرین کوب، منصوره(نظام مافی) اتحادیه، فرحناز امیرخانی (مترجم)، تورج دریایی (مترجم) روزبه زرین کوب
ناشر: تاریخ ایران - 1383
21000 ریال
تورج دریایی، مهناز بابا یی توسکی (مترجم) تورج دریایی
ناشر: فروهر - 29 تیر، 1398
تورج دریایی(گردآورنده)، خداداد رضاخانی(گردآورنده) تورج دریایی(گردآورنده)
ناشر: گاندی - 23 شهریور، 1398
380000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد