ترتیب بر اساس:
ناشر: علم - آبان 1398
950000 ریال 855000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
ناشر: فراروان - خرداد 1399
700000 ریال 630000 ریال
آنسلم استراس، جولیت کوربین، بیوک محمدی (مترجم) آنسلم استراس
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1393
370000 ریال
بیوک محمدی بیوک محمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دی 1393
240000 ریال
ناشر: واژه آرا - آبان 1392
80000 ریال
جیمزپی. اسپرولی، یوجین ای. دیولیو، مک کوردی، بیوک محمدی (مترجم) جیمزپی. اسپرولی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - خرداد 1391
50000 ریال
بیوک محمدی، حسن ملک (ویراستار) بیوک محمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1386
12610 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد