ترتیب بر اساس:
جان ماناگن، پیتر جاست، احمدرضا تقاء (مترجم) جان ماناگن
ناشر: ماهی - 23 شهریور، 1389
80000 ریال
مورتن ایمینوئل وینستون، احمدرضا تقاء (مترجم) مورتن ایمینوئل وینستون
ناشر: طرح نو - 11 آذر، 1385
115000 ریال
داگلاس گروت هوپس، احمدرضا تقاء (مترجم) داگلاس گروت هوپس
ناشر: طرح نو - 21 مرداد، 1385
110000 ریال
فریبرز مجیدی (مترجم)، فریدون مجلسی (مترجم)، مجدالدین کیوانی (مترجم)، نسرین طباطبایی (مترجم)، احمدرضا تقاء (مترجم)، آزیتا افراشی (مترجم)، مزدا موحد (مترجم)، ناتالینا ایوانووا (مترجم)، شیرین لارودی (مترجم)، هرمز ریاحی (ویراستار)، مارکوس هاتشتاین (زیرنظر)، پیتر دیلیس (زیرنظر) فریبرز مجیدی (مترجم)
ناشر: پیکان - 21 اردیبهشت، 1390
1500000 ریال
آلک گرابار، مهرداد وحدتی دانشمند (مترجم)، احمدرضا تقاء (ویراستار) آلک گرابار
ناشر: فرهنگستان هنر - 17 خرداد، 1390
300000 ریال
استیو ادواردز، احمدرضا تقاء (مترجم) استیو ادواردز
ناشر: بن گاه - بهمن، 1394
90000 ریال
جیسن گایگر، احمدرضا تقاء (مترجم)، ماهان معلمی (ویراستار) جیسن گایگر
ناشر: بن گاه - 19 شهریور، 1393
90000 ریال
استوارت کری ولش، احمدرضا تقاء (مترجم) استوارت کری ولش
ناشر: فرهنگستان هنر - 06 تیر، 1384
149000 ریال
پل وود، احمدرضا تقاء (مترجم)، ماهان معلمی (ویراستار) پل وود
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه) - 07 اسفند، 1392
90000 ریال
چارلز هریسون، احمدرضا تقاء (مترجم) چارلز هریسون
ناشر: بن گاه - 19 شهریور، 1393
90000 ریال
جان کالینز، عبدالمجید حیدری (مترجم)، احمدرضا تقاء (مترجم)، سیداحمدرضا یکانی فرد (مترجم)، پرویز سلیمانی مقدم (مترجم)، علیرضا فرشچی (ویراستار) جان کالینز
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ - 18 اردیبهشت، 1384
51000 ریال
کریس هیبلز گری، علیرضا فرشچی (مترجم)، احمدرضا تقاء (مترجم) کریس هیبلز گری
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دوره عالی جنگ - 1381
39000 ریال
آلک گرابار، مهرداد وحدتی دانشمند (مترجم)، احمدرضا تقاء (ویراستار) آلک گرابار
ناشر: فرهنگستان هنر - 25 خرداد، 1384
120000 ریال
آنتونی ولش، احمدرضا تقاء (مترجم)، عسکر بهرامی (ویراستار) آنتونی ولش
ناشر: فرهنگستان هنر - 09 دی، 1385
38000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد