ترتیب بر اساس:
احسان چیت ساز، مسعود خزاعی خلیل آباد، سمیه خوش سرور، محمدرضا یعقوبی احسان چیت ساز
ناشر: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی - 14 اسفند 1390
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1400
170000 ریال 136000 ریال
احسان چیت ساز، حمیرا حاجی پروانه (ویراستار) احسان چیت ساز
ناشر: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی - 14 اسفند 1390
احسان چیت ساز، رضا دهقان، سودابه وطن خواه (زیرنظر) احسان چیت ساز
ناشر: سیدمحمود اخوت - 25 مهر 1391
110000 ریال
آرش هاشمی، بهنود بیکدلی (مترجم)، احسان چیت ساز (مترجم) آرش هاشمی
ناشر: اباصالح - 1383
19900 ریال
احسان چیت ساز احسان چیت ساز
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - 7 آبان 1399
700000 ریال
جوزف اوکانر، آندریا لاگس، احسان چیت ساز (مترجم)، محمدامیر لطفی (مترجم) جوزف اوکانر
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - 1399
980000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد