ترتیب بر اساس:
ابوالقاسم شریف زاده، محمود حسینی ابوالقاسم شریف زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 29 دی 1393
250000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 11 آبان 1399
260000 ریال 221000 ریال
غلامرضا مجردی (ویراستار)، غلامرضا مجردی (ویراستار)، علی اسدی (تدوین)، ابوالقاسم شریف زاده (تدوین)، مهنوش شریفی (تدوین) غلامرضا مجردی (ویراستار)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 23 آذر 1390
250000 ریال
علی اسدی، ابوالقاسم شریف زاده، سعید غلامرضایی (ویراستار) علی اسدی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 8 آبان 1389
90000 ریال
علی اسدی، ابوالقاسم شریف زاده، مرتضی اکبری، امیر علم بیگی، اصغر کهندل (ویراستار)، ناصر زمانی میاندشتی (ویراستار) علی اسدی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 20 خرداد 1388
65000 ریال
حسین شعبانعلی فمی، امیرحسین علی بیگی، ابوالقاسم شریف زاده حسین شعبانعلی فمی
ناشر: موسسه توسعه روستایی ایران - 28 فروردین 1384
36000 ریال
سیدمحمود حسینی، ابوالقاسم شریف زاده، سعید غلامرضایی (ویراستار)، همایون مرادنژادی (ویراستار)، مهنوش شریفی (ویراستار) سیدمحمود حسینی
ناشر: نشر آموزش کشاورزی - 29 تیر 1387
50000 ریال
ابوالقاسم شریف زاده (مترجم)، محمدرضا شاه پسند (مترجم) ابوالقاسم شریف زاده (مترجم)
ناشر: نشر آموزش کشاورزی - 14 اسفند 1384
نمایش 1 - 7 از 7 مورد