ترتیب بر اساس:
ابراهیم جباری (مترجم)، بهروز خادم رابع (مترجم) ابراهیم جباری (مترجم)
ناشر: فدک ایساتیس - 24 دی، 1393
220000 ریال
سیدمحمد شعاری شعار، حمید محمدنژاد، حجت رضایی استخروئیه، حامد مفتخری رستم خانی، محمدنادر نادرپور، بتول جذبی (زیرنظر)، محمدعلی برخورداری (زیرنظر)، شهین واعظی (زیرنظر)، حسین غیاثیان (زیرنظر)، ابراهیم جباری (زیرنظر) سیدمحمد شعاری شعار
ناشر: سیمای دانش، آذر - 20 دی، 1388
145000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد