ترتیب بر اساس:
محمدرضا طبیب زاده، وین دبلیو دایر، آزیتا عظیمی (مترجم) محمدرضا طبیب زاده
ناشر: عطایی - 12 خرداد، 1389
350000 ریال
ناشر: عطایی - 29 اردیبهشت، 1392
300000 ریال
مارک تواین، محمدرضا طبیب زاده (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) مارک تواین
ناشر: عطایی - 28 بهمن، 1392
65000 ریال
روث استودن، افسانه شیخ الاسلام زاده (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) روث استودن
ناشر: عطایی - 27 اردیبهشت، 1393
300000 ریال
مارتین کالونگا باندا، سیما رفیعی (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) مارتین کالونگا باندا
ناشر: عطایی - 16 بهمن، 1389
100000 ریال
ناشر: عطایی - آبان، 1395
300000 ریال
آزیتا عظیمی (گردآورنده) آزیتا عظیمی (گردآورنده)
ناشر: غیوری - فروردین، 1396
50000 ریال
روندا برن، آزیتا عظیمی (مترجم)، محمدرضا طبیب زاده (ویراستار)، رسول عظیمی (ویراستار) روندا برن
ناشر: عطایی - 18 بهمن، 1390
300000 ریال
محمدرضا طبیب زاده، آزیتا عظیمی محمدرضا طبیب زاده
ناشر: عطایی - 29 اردیبهشت، 1392
48000 ریال
وین دبلیو دایر، رسول عظیمی (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) وین دبلیو دایر
ناشر: اردیبهشت - 16 خرداد، 1390
160000 ریال
هیات علمی سازمان بهداشت آمریکا، رسول عظیمی (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) هیات علمی سازمان بهداشت آمریکا
ناشر: غیوری - 05 تیر، 1387
30000 ریال
محمدرضا طبیب زاده، آزیتا عظیمی (ویراستار) محمدرضا طبیب زاده
ناشر: پیام امروز - 01 تیر، 1388
30000 ریال
محمدرضا طبیب زاده، آزیتا عظیمی (ویراستار) محمدرضا طبیب زاده
ناشر: راستین - 26 اردیبهشت، 1385
محمدرضا طبیب زاده، آزیتا عظیمی (ویراستار) محمدرضا طبیب زاده
ناشر: راستین - 06 اردیبهشت، 1385
15000 ریال
میلدر نیومن، برنارد برکویتز، جین آوون، محمدرضا طبیب زاده (مترجم)، آزیتا عظیمی (ویراستار) میلدر نیومن
ناشر: غیوری - 07 اسفند، 1386
15000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد