بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
 
لارنس آرمسترانگ، عباسعلی گائینی (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، مریم کوشکی جهرمی (مترجم) لارنس آرمسترانگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
140000 ریال
لارنس آرمسترانگ، عباسعلی گائینی (مترجم) لارنس آرمسترانگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1394
140000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد