بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
 
سعید شریعتی فرانی، حسین قافی سعید شریعتی فرانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1395
100000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
142000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد