بسط دادن نتایج
محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
 
تئودور بومپا، محمدرضا کردی (مترجم)، محمد فرامرزی (مترجم) تئودور بومپا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
260000 ریال
تئودور بومپا، محمدرضا کردی (مترجم) تئودور بومپا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
150000 ریال
تئودور بومپا، محمدرضا کردی (مترجم) تئودور بومپا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت، 1396
260000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد