نمایش 1 - 13 از 13 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    "کمالی نسب"

1.
محک زنی
محک زنی
پدیدآورنده: کاظم کمالی نسب
ناشر: راه کمال، چوگان - 1388
قیمت پشت جلد:  18000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
2.
مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد
پدیدآورنده: کاظم کمالی نسب
ناشر: راه کمال، چوگان - 1388
قیمت پشت جلد:  20000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
3.
تحقیق در عملیات 2
تحقیق در عملیات 2
پدیدآورنده: محمدحسن محسن نسب، سیدعلی آقازاده کمالی
ناشر: آوای منجی - 1393
قیمت پشت جلد:  100000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
4.
بیان معماری
بیان معماری
پدیدآورنده: رندو ای، کاظم کمالی نسب (مترجم)، محمدجواد محسنی (مترجم)
ناشر: راه کمال، چوگان - 1388
قیمت پشت جلد:  150000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
5.
ترسیم در معماری
ترسیم در معماری
پدیدآورنده: کوین فورست، دیوید وان، مسعود حاتمی (مترجم)، سعید کمالی نسب (مترجم)
ناشر: مارلیک - 1387
قیمت پشت جلد:  50000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
6.
ترسیم سایه ها
ترسیم سایه ها
پدیدآورنده: کوین فورست، دیوید وان، مسعود حاتمی (مترجم)، سعید کمالی نسب (مترجم)
ناشر: مارلیک - 1387
قیمت پشت جلد:  18000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
7.
کار گروهی و توسعه مدیریت شهری
کار گروهی و توسعه مدیریت شهری
پدیدآورنده: کاظم کمالی نسب
ناشر: کلام حق، سبز آرنگ - 1387
قیمت پشت جلد:  20000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
8.
بیان معماری
بیان معماری
پدیدآورنده: رندو ای، کاظم کمالی نسب (مترجم)، محمدجواد محسنی (مترجم)
ناشر: ملائک، کلام حق - 1388
قیمت پشت جلد:  170000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
9.
بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی عواملی موثر در بخش خدمات
بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی عواملی موثر در بخش خدمات
پدیدآورنده: حسن کمالی نسب
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 1395
قیمت پشت جلد:  150000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
10.
تحقیق در عملیات 1: با رویکرد برنامه ریزی نیروی انسانی
تحقیق در عملیات 1: با رویکرد برنامه ریزی نیروی انسانی
پدیدآورنده: محمدحسن محسن نسب، سیدعلی آقازاده کمالی
ناشر: آوای منجی - 1393
قیمت پشت جلد:  100000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
11.
معماری: فرم، فضا و نظم
معماری: فرم، فضا و نظم
پدیدآورنده: فرانک چینگ، زهرا ترکمن (مترجم)، کاظم کمالی نسب (مترجم)
ناشر: سبز آرنگ - 1389
قیمت پشت جلد:  150000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
12.
معماری: فرم، فضا و نظم
معماری: فرم، فضا و نظم
پدیدآورنده: فرانک چینگ، زهرا ترکمن (مترجم)، کاظم کمالی نسب (مترجم)
ناشر: راه کمال، چوگان - 1386
قیمت پشت جلد:  90000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
13.
معماری: فرم، فضا و نظم
معماری: فرم، فضا و نظم
پدیدآورنده: فرانک چینگ، زهرا ترکمن (مترجم)، کاظم کمالی نسب (مترجم)
ناشر: ملائک، کلام حق - 1388
قیمت پشت جلد:  140000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف کلمات: كمالي نسب
محدود کردن نتایج
علوم کاربردی (3)
هنرها (7)
فنی و حرفه ای (1)
 
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.