نمایش 1 - 20 از 43 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    محمدطاهر رجبی

1.
بانک جامع سوالات با پاسخ تشریحی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1384 بصورت طبقه بندی شده و ذکر منابع جدید
بانک جامع سوالات با پاسخ تشریحی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1384 بصورت طبقه بندی شده و ذکر منابع جدید
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1386
قیمت پشت جلد:  268000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
2.
خلاصه دروس پزشکی: بر مبنای مراجع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ... شکستگیها و ارتوپدی (آدامز 2001 - 99)
خلاصه دروس پزشکی: بر مبنای مراجع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ... شکستگیها و ارتوپدی (آدامز 2001 - 99)
پدیدآورنده: جان کرافورد آدامز، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1386
قیمت پشت جلد:  74500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
3.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش  کارورزی و پذیرش دستیاری دروس مینور
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری دروس مینور
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، رضوان رزمنده (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1389
قیمت پشت جلد:  298000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
4.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری جراحی: از سال 1377 تا شهریور 1389
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری جراحی: از سال 1377 تا شهریور 1389
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، محمدرضا رزاقی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1389
قیمت پشت جلد:  179000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
5.
فرهنگ جامع پزشکی انگلیسی به فارسی
فرهنگ جامع پزشکی انگلیسی به فارسی
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، محبوبه ابراهیم نژاد شیروانی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1390
قیمت پشت جلد:  395000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
6.
فرهنگ اختصارات پزشکی  بیلیر 2008: همراه با اختصارات کتاب های مدیکال ابریویشن، هندبوک داخلی - جراحی برونر و مدیکال ترمینولوژی: به انضمام اصطلاح
فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر 2008: همراه با اختصارات کتاب های مدیکال ابریویشن، هندبوک داخلی - جراحی برونر و مدیکال ترمینولوژی: به انضمام اصطلاح
پدیدآورنده: ادوین بنزل استین، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، محمد آیتی فیروزآبادی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1388
قیمت پشت جلد:  79500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
7.
راهنمای بسیار ساده نارسایی قلب
راهنمای بسیار ساده نارسایی قلب
پدیدآورنده: مایکل کارتر، سینا مرادمند (مترجم)، محمدطاهر رجبی (مترجم)
ناشر: تیمورزاده - 1381
قیمت پشت جلد:  17500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
8.
بیماریهای کلیه
بیماریهای کلیه
پدیدآورنده: تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، بهزاد عین الهی (زیرنظر)
ناشر: تیمورزاده - 1385
قیمت پشت جلد:  39500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
9.
200 سوال آزمون پیش کارورزی اسفند 83 همراه با پاسخ تشریحی
200 سوال آزمون پیش کارورزی اسفند 83 همراه با پاسخ تشریحی
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1385
قیمت پشت جلد:  16800 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
10.
200 سوال آزمون پذیرش دستیار اردیبهشت 84: همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
200 سوال آزمون پذیرش دستیار اردیبهشت 84: همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1385
قیمت پشت جلد:  19700 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
11.
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 84 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 84 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1384
قیمت پشت جلد:  19700 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
12.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش  کارورزی و پذیرش دستیاری اسفند 1384
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری اسفند 1384
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1386
قیمت پشت جلد:  49500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
13.
خلاصه دروس پزشکی بر مبنای مراجع اعلام  شده توسط وزارت بهداشت، ... مبانی طب کودکان نلسون 2002، رشد و تکامل نلسون 2004، برنامه گسترش واکسیناسیون کشو
خلاصه دروس پزشکی بر مبنای مراجع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، ... مبانی طب کودکان نلسون 2002، رشد و تکامل نلسون 2004، برنامه گسترش واکسیناسیون کشو
پدیدآورنده: ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1384
قیمت پشت جلد:  118000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
14.
جراحی شوارتز 99، رتبه یک
جراحی شوارتز 99، رتبه یک
پدیدآورنده: سیمور شوارتس، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1382
قیمت پشت جلد:  49500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
15.
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 82 همراه با پاسخ تشریحی، رتبه اول
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 82 همراه با پاسخ تشریحی، رتبه اول
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی، محمدباقر رجبی
ناشر: اندیشه رفیع - 1382
قیمت پشت جلد:  12500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
16.
400 سوال آزمون پذیرش دستیار و پیش کارورزی اسفند 82،  همراه با پاسخ تشریحی
400 سوال آزمون پذیرش دستیار و پیش کارورزی اسفند 82، همراه با پاسخ تشریحی
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی، محمدباقر رجبی
ناشر: اندیشه رفیع - 1383
قیمت پشت جلد:  25800 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
17.
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 83 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 83 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (تدوین)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1385
قیمت پشت جلد:  16800 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
18.
400 سوال آموزش پذیرش دستیار و پیش کارورزی اسفند 80 همراه با پاسخ تشریحی بر اساس
400 سوال آموزش پذیرش دستیار و پیش کارورزی اسفند 80 همراه با پاسخ تشریحی بر اساس
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی، محمدباقر رجبی
ناشر: اندیشه رفیع - 1381
قیمت پشت جلد:  19800 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
19.
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 81 همراه با پاسخ تشریحی
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 81 همراه با پاسخ تشریحی
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی، محمدباقر رجبی
ناشر: اندیشه رفیع - 1381
قیمت پشت جلد:  15000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
20.
بیماریهای زنان و مامایی دنفورث 1999
بیماریهای زنان و مامایی دنفورث 1999
پدیدآورنده: دیوید دنفورث، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، مرضیه وحیددستجردی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1381
قیمت پشت جلد:  59500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
صفحه:     1    بعد >
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف پدیدآورنده: محمدطاهر رجبي
حذف جستجوی پیشرفته
محدود کردن نتایج
کودک و نوجوان (1)
علوم کاربردی (31)
پزشکی (18)
فنی و حرفه ای (11)
 
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.