نمایش 1 - 20 از 43 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    محمدطاهر رجبی

1.
فرهنگ جامع پزشکی انگلیسی به فارسی
فرهنگ جامع پزشکی انگلیسی به فارسی
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، محبوبه ابراهیم نژاد شیروانی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1390
قیمت پشت جلد:   395000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
2.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری جراحی: از سال 1377 تا شهریور 1389
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری جراحی: از سال 1377 تا شهریور 1389
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، محمدرضا رزاقی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1389
قیمت پشت جلد:   179000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
3.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش  کارورزی و پذیرش دستیاری دروس مینور
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری دروس مینور
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، رضوان رزمنده (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1389
قیمت پشت جلد:   298000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
4.
بانک جامع سوالات با پاسخ تشریحی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1384 بصورت طبقه بندی شده و ذکر منابع جدید
بانک جامع سوالات با پاسخ تشریحی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1384 بصورت طبقه بندی شده و ذکر منابع جدید
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1386
قیمت پشت جلد:   268000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
5.
فرهنگ اختصارات پزشکی  بیلیر 2008: همراه با اختصارات کتاب های مدیکال ابریویشن، هندبوک داخلی - جراحی برونر و مدیکال ترمینولوژی: به انضمام اصطلاح
فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر 2008: همراه با اختصارات کتاب های مدیکال ابریویشن، هندبوک داخلی - جراحی برونر و مدیکال ترمینولوژی: به انضمام اصطلاح
پدیدآورنده: ادوین بنزل استین، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، محمد آیتی فیروزآبادی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1388
قیمت پشت جلد:   79500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
6.
خلاصه دروس پزشکی: بر مبنای مراجع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ... شکستگیها و ارتوپدی (آدامز 2001 - 99)
خلاصه دروس پزشکی: بر مبنای مراجع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ... شکستگیها و ارتوپدی (آدامز 2001 - 99)
پدیدآورنده: جان کرافورد آدامز، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1386
قیمت پشت جلد:   74500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
7.
راهنمای بسیار ساده نارسایی قلب
راهنمای بسیار ساده نارسایی قلب
پدیدآورنده: مایکل کارتر، سینا مرادمند (مترجم)، محمدطاهر رجبی (مترجم)
ناشر: تیمورزاده - 1381
قیمت پشت جلد:   17500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
8.
جراحی شوارتز 99، رتبه یک
جراحی شوارتز 99، رتبه یک
پدیدآورنده: سیمور شوارتس، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1382
قیمت پشت جلد:   49500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
9.
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 82 همراه با پاسخ تشریحی، رتبه اول
200 سوال آزمون پیش کارورزی شهریور 82 همراه با پاسخ تشریحی، رتبه اول
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی، محمدباقر رجبی
ناشر: اندیشه رفیع - 1382
قیمت پشت جلد:   12500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
10.
روانپزشکی آکسفورد 999 رتبه یک
روانپزشکی آکسفورد 999 رتبه یک
پدیدآورنده: مایکل گراهام گلدر، جان گدیس، ریچارد میو، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)
ناشر: الباب - 1381
قیمت پشت جلد:   29500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
11.
فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر،  2002
فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر، 2002
پدیدآورنده: ادوین بنزل استین، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 1382
قیمت پشت جلد:   13500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
12.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی کتاب کلیدی 1391 زنان و مامایی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1390
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی کتاب کلیدی 1391 زنان و مامایی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1390
پدیدآورنده: محمد طاهر (گردآورنده)، محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، سمیرا شیرزاد (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1391
قیمت پشت جلد:   79500 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  71550 ریال
13.
بیماریهای کلیه
بیماریهای کلیه
پدیدآورنده: تامس آندرولی، رابین گریگز، کارپنتر، لوسکالزو، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، بهزاد عین الهی (زیرنظر)
ناشر: تیمورزاده - 1385
قیمت پشت جلد:   39500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
14.
بیماری های تنفس: بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری
بیماری های تنفس: بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی، محمدباقر رجبی، علیرضا رضوانی زاده
ناشر: اندیشه رفیع - 1389
قیمت پشت جلد:   20000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
15.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری کودکان: از سال 1377 تا شهریور 1387
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری کودکان: از سال 1377 تا شهریور 1387
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، محمدرضا رزاقی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1388
قیمت پشت جلد:   79500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
16.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری زنان و زایمان: از سال 1377 تا شهریور 1387
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری زنان و زایمان: از سال 1377 تا شهریور 1387
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، محمدرضا رزاقی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1388
قیمت پشت جلد:   39500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
17.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش  کارورزی و پذیرش دستیاری دروس مینور
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری دروس مینور
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، علیرضا رضوانی زاده (گردآورنده)، محمدرضا رزاقی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1388
قیمت پشت جلد:   248000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
18.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری زنان و مامایی: از سال 1377 تا شهریور 1388بر اساس منابع 1388
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری زنان و مامایی: از سال 1377 تا شهریور 1388بر اساس منابع 1388
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، محمد طاهر (گردآورنده)، سمیرا شیرزاد (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1389
قیمت پشت جلد:   49500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
19.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری داخلی: از سال 1377 تا شهریور 1388 بر اساس منابع 1388
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری داخلی: از سال 1377 تا شهریور 1388 بر اساس منابع 1388
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، مرتضی نورمحمدزاده (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1389
قیمت پشت جلد:   169000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
20.
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری داخلی: از سال 1377 تا شهریور 1387
بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری داخلی: از سال 1377 تا شهریور 1387
پدیدآورنده: محمدطاهر رجبی (گردآورنده)، محمدباقر رجبی (گردآورنده)، علیرضا رضوانی زاده (گردآورنده)، سهیل پیمان (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 1388
قیمت پشت جلد:   158000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
صفحه:     1    بعد >
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف پدیدآورنده: محمدطاهر رجبي
حذف جستجوی پیشرفته
محدود کردن نتایج
کودک و نوجوان (1)
علوم کاربردی (31)
پزشکی (18)
فنی و حرفه ای (11)
 
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.