نمایش 1 - 20 از 1,616 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    انتشارات دانشگاه پیام نور

1.
چگونه تحقیق کنیم؟ (رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی)
چگونه تحقیق کنیم؟ (رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی)
پدیدآورنده: لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1394
قیمت پشت جلد:   115000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  103500 ریال
2.
سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته (کلیه گرایش های رشته مدیریت)
سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته (کلیه گرایش های رشته مدیریت)
پدیدآورنده: محمدعلی سرلک، حسن فراتی، علی محقر (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
قیمت پشت جلد:   100000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  90000 ریال
3.
روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی (کارشناسی ارشد مدیریت)
روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی (کارشناسی ارشد مدیریت)
پدیدآورنده: علی اکبر آقاجانی افروزی، محمدمهدی پرهیزگار، علی ربیعی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   140000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  126000 ریال
4.
راهبردهای پردازش و تدوین محتوای آموزش الکترونیک (رشته علوم تربیتی)
راهبردهای پردازش و تدوین محتوای آموزش الکترونیک (رشته علوم تربیتی)
پدیدآورنده: بهمن زندی، فروزان ده باشی شریف، محمدرضا سرمدی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   48000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  43200 ریال
5.
مدیریت دانش (رشته کتابداری و اطلاع رسانی)
مدیریت دانش (رشته کتابداری و اطلاع رسانی)
پدیدآورنده: علی اکبر احمدی، علی صالحی، هادی شریف مقدم (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1391
قیمت پشت جلد:   48000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  43200 ریال
6.
مدیریت اسلامی و الگوهای آن (رشته مدیریت بازرگانی)
مدیریت اسلامی و الگوهای آن (رشته مدیریت بازرگانی)
پدیدآورنده: لطف الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، محمدمهدی پرهیزگار (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   120000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  108000 ریال
7.
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA)
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA)
پدیدآورنده: لطف الله فروزنده دهکردی، محمدتقی امینی، صمد خبازباویل، محمد حکاک (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   95000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  85500 ریال
8.
راهبردهای آموزش مداوم منابع انسانی با تاکید بر کارگاه آموزشی و آموزش از راه دور: (رشته علوم تربیتی)
راهبردهای آموزش مداوم منابع انسانی با تاکید بر کارگاه آموزشی و آموزش از راه دور: (رشته علوم تربیتی)
پدیدآورنده: بهمن زندی، فهیمه سادات حقیقی، محمدرضا سرمدی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1391
قیمت پشت جلد:   28000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  25200 ریال
9.
درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی (رشته جغرافیا)
درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی (رشته جغرافیا)
پدیدآورنده: منیژه قهرودی تالی، ام السلمه بابایی فینی، هوشمند عطایی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1394
قیمت پشت جلد:   105000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  94500 ریال
10.
فناوری اطلاعات در مدیریت: دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی
فناوری اطلاعات در مدیریت: دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی
پدیدآورنده: دوروتی لیدنر، افرایم توربان، افرایم مک لین، جیمز وترب، کریستی چیونگ، دانیل تیسه، مگی لیو، مهدیه توفیقی محمدی (مترجم)، حمیدرضا ریاحی (مترجم)، پوریا قطره نبی (مترجم)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1391
قیمت پشت جلد:   236000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  212400 ریال
11.
تحلیل آماری (رشته آمار)
تحلیل آماری (رشته آمار)
پدیدآورنده: سیدعلی اکبر احمدی، پرویز نصیری، علی صالحی، مسعود یارمحمدی (ویراستار)، رضا رسولی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
قیمت پشت جلد:   74000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  66600 ریال
12.
فارسی عمومی (کلیه رشته ها غیر از رشته زبان و ادبیات فارسی)
فارسی عمومی (کلیه رشته ها غیر از رشته زبان و ادبیات فارسی)
پدیدآورنده: گروه مولفان، حسن انوری (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   100000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  90000 ریال
13.
پژوهش میدانی در جغرافیا (روش تحقیق عملی) (رشته جغرافیا)
پژوهش میدانی در جغرافیا (روش تحقیق عملی) (رشته جغرافیا)
پدیدآورنده: بهلول علیجانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   25000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  22500 ریال
14.
اصول حسابداری 1 (رشته حسابداری)
اصول حسابداری 1 (رشته حسابداری)
پدیدآورنده: عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده، جواد رضازاده (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
قیمت پشت جلد:   105000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  94500 ریال
15.
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها (رشته های مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی)
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها (رشته های مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی)
پدیدآورنده: محمدمهدی پرهیزگار، روح الله حسینی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1394
قیمت پشت جلد:   78000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  70200 ریال
16.
مبانی سازمان و مدیریت (کلیه رشته ها ی مدیریت، حسابداری و اقتصاد)
مبانی سازمان و مدیریت (کلیه رشته ها ی مدیریت، حسابداری و اقتصاد)
پدیدآورنده: طاهره فیضی، داود مدنی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   144000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  129600 ریال
17.
جغرافیا و صنعت توریسم (رشته جغرافیا)
جغرافیا و صنعت توریسم (رشته جغرافیا)
پدیدآورنده: علی اصغر رضوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   61000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  54900 ریال
18.
فرایندهای تصادفی (رشته آمار)
فرایندهای تصادفی (رشته آمار)
پدیدآورنده: عین الله پاشا، علی عمیدی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   66000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  59400 ریال
19.
مبانی جغرافیای شهری (رشته جغرافیا)
مبانی جغرافیای شهری (رشته جغرافیا)
پدیدآورنده: حسین شکویی، سیدمهدی موسی کاظمی، اسماعیل علی اکبری (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   64000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  57600 ریال
20.
هنر و تمدن اسلامی 1 (رشته هنر)
هنر و تمدن اسلامی 1 (رشته هنر)
پدیدآورنده: غلامعلی حاتم، زهرا جلال زاده (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
قیمت پشت جلد:   71000 ریال فروش ویژه به مناسبت عید سعید فطر
قیمت:  63900 ریال
صفحه:     1 ...    بعد >
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف ناشر: دانشگاه پيام نور
محدود کردن نتایج
هنر (9)
بیوگرافی و خاطرات (2)
تجارت و سرمایه گذاری (83)
کودک و نوجوان (8)
کامپیوتر و اینترنت (13)
کلیات (48)
فلسفه و روانشناسی (48)
دین (65)
علوم اجتماعی (183)
زبان (129)
علوم طبیعی و ریاضیات (349)
علوم کاربردی (199)
هنرها (38)
ادبیات (24)
جغرافیا و تاریخ (45)
تاریخ (18)
خانه و باغ (4)
کتب اصلی درسی و کمک درسی (9)
ادبیات و داستان (42)
پزشکی (47)
خانواده (2)
فنی و حرفه ای (250)
مرجع (1)
علوم (365)
ورزش (31)
 
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   

مواردی که به تازگی مشاهده کرده اید
    کتاب های مشاهده شده

تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)
تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار)
تحلیل بنیادی در بازار سرمایه ایران سیدمحمدعلی شهدایی
تربیت چه چیز نیست؟ چگونه تربیت نکنیم عبدالعظیم کریمی
روان شناسی روابط انسانی (مهارت های مردمی): چگونه ابراز وجود کنید، چگونه به صحبت های دیگران گوش فرا دهید، چگونه تعارض ها و تضادها را رفع کن رابرت بولتن، حمیدرضا سهرابی (مترجم)، افسانه حیات روشنایی (مترجم)
موضوعات مشاهده شده

تاریخ
فنی و حرفه ای
سرگرمی
داستان
کامپیوتر و اینترنت
خریداران به همراه کتاب هایی که مشاهده کرده اید، موارد زیر را نیز سفارش داده اند:
تئوری نوین سرمایه گذاری - جلد اول -
تئوری نوین سرمایه گذاری - جلد اول -
- رابرت هاوگن، بهروز خدارحمی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم)
ثروتمندان این گونه می اندیشند (1)
ثروتمندان این گونه می اندیشند (1)
- سعید سهیلی
راز پول
راز پول
- کورت تپرواین، کلارا کرمی (مترجم)، بهناز بهادری فر (ویراستار)
مشاهده و ویرایش مواردی که به تازگی مشاهده کرده اید
- تمامی حقوق محفوظ است.