نمایش 1 - 16 از 16 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    "خسرو ناقد"

1.
سیب و سرباز: شعرهایی فراسوی وحشت
سیب و سرباز: شعرهایی فراسوی وحشت
پدیدآورنده: خسرو ناقد
ناشر: مروارید - 1390
قیمت پشت جلد:  80000 ریال
2.
فرهنگ لانگن شایت (فارسی - آلمانی، آلمانی - فارسی)
فرهنگ لانگن شایت (فارسی - آلمانی، آلمانی - فارسی)
پدیدآورنده: خسرو ناقد
ناشر: زبانکده - 1392
قیمت پشت جلد:  120000 ریال
3.
شعر روزهای دلتنگی: (سروده های شاعران شهر کافکا)
شعر روزهای دلتنگی: (سروده های شاعران شهر کافکا)
پدیدآورنده: خسرو ناقد (مترجم)
ناشر: جهان کتاب - 1387
قیمت پشت جلد:  12000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
4.
عاشقانه های عصر خشونت
عاشقانه های عصر خشونت
پدیدآورنده: اریش فرید، خسرو ناقد (مترجم)
ناشر: جهان کتاب - 1387
قیمت پشت جلد:  12000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
5.
ناکجاآباد و خشونت
ناکجاآباد و خشونت
پدیدآورنده: کارل ریموندپوپر، خسرو ناقد (مترجم)، رحمان افشاری (مترجم)
ناشر: جهان کتاب - 1389
قیمت پشت جلد:  40000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
6.
راهنمای مطالعه ی سنجش خرد ناب
راهنمای مطالعه ی سنجش خرد ناب
پدیدآورنده: رالف لودیگ، رحمان افشاری (مترجم)، خسرو ناقد (ویراستار)
ناشر: مهراندیش - 1387
قیمت پشت جلد:  50000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
7.
چرا جنگ؟: بررسی روانشناسانه پدیده جنگ
چرا جنگ؟: بررسی روانشناسانه پدیده جنگ
پدیدآورنده: آلبرت اینشتین، زیگموند فروید، خسرو ناقد (مترجم)
ناشر: پیدایش - 1392
قیمت پشت جلد:  70000 ریال
8.
مرگ را با تو سخنی نیست
مرگ را با تو سخنی نیست
پدیدآورنده: اریش فرید، خسرو ناقد (مترجم)
ناشر: چشمه - 1389
قیمت پشت جلد:  45000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
9.
چرا جنگ؟: بررسی روانشناسانه پدیده جنگ
چرا جنگ؟: بررسی روانشناسانه پدیده جنگ
پدیدآورنده: آلبرت اینشتین، زیگموند فروید، خسرو ناقد (مترجم)
ناشر: نشر آبی - 1388
قیمت پشت جلد:  10000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
10.
از دانش تا فرزانگی: گفتارها و گفتگوهایی پیرامون فلسفه و ادبیات
از دانش تا فرزانگی: گفتارها و گفتگوهایی پیرامون فلسفه و ادبیات
پدیدآورنده: خسرو ناقد
ناشر: ققنوس - 1390
قیمت پشت جلد:  52000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
11.
در جست و جوی معنای زندگی: گفتگو با اندیشه ورزان اروپایی
در جست و جوی معنای زندگی: گفتگو با اندیشه ورزان اروپایی
پدیدآورنده: خسرو ناقد
ناشر: فرهنگ معاصر - 1395
قیمت پشت جلد:  300000 ریال
12.
رویاهای شرقی - غربی: از رویاهای گیل گمش تا کابوس های نیچه
رویاهای شرقی - غربی: از رویاهای گیل گمش تا کابوس های نیچه
پدیدآورنده: خسرو ناقد
ناشر: فرهنگ معاصر - 1395
قیمت پشت جلد:  200000 ریال
13.
زندگی به رغم تاریخ: گفتارها و گفت وگوهایی از لشک کولاکوفسکی
زندگی به رغم تاریخ: گفتارها و گفت وگوهایی از لشک کولاکوفسکی
پدیدآورنده: خسرو ناقد (مترجم)
ناشر: جهان کتاب - 1388
قیمت پشت جلد:  20000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
14.
درس ستایش گفت وگو: دیدار با دیگری در عرصه فرهنگ، ادبیات و جامعه
درس ستایش گفت وگو: دیدار با دیگری در عرصه فرهنگ، ادبیات و جامعه
پدیدآورنده: خسرو ناقد
ناشر: جهان کتاب - 1389
قیمت پشت جلد:  60000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
15.
در سایه ماه و مرگ: گزیده شعرهای فدریکو گارسیالورکا (مجموعه شعر دوزبانه)
در سایه ماه و مرگ: گزیده شعرهای فدریکو گارسیالورکا (مجموعه شعر دوزبانه)
پدیدآورنده: فدریکو گارسیالورکا، خسرو ناقد (مترجم)
ناشر: کتاب روشن - 1385
قیمت پشت جلد:  17000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
16.
اندیشه غربی و گفت وگوی تمدنها: مجموعه سخنرانیهای همایش 29 - 20 اکتبر 1977، تهران با مقالاتی از ...
اندیشه غربی و گفت وگوی تمدنها: مجموعه سخنرانیهای همایش 29 - 20 اکتبر 1977، تهران با مقالاتی از ...
پدیدآورنده: باقر پرهام (مترجم)، فریدون بدره ای (مترجم)، خسرو ناقد (مترجم)
ناشر: فرزان روز - 1387
قیمت پشت جلد:  58500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف کلمات: خسرو ناقد
محدود کردن نتایج
فلسفه و روانشناسی (3)
علوم اجتماعی (3)
ادبیات (5)
 
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.