کتاب دوره دو جلدی اروپا از دوران ناپلئون (1970 - 1789)

ناشر: نشر نی
تاریخ نشر: 1400
تعداد صفحه: 1458
شابک: 978-964-312-9910
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: گالینگور
وزن: 1940 گرم
رتبه فروش: #50723 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی:
در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
درباره کتاب دوره دو جلدی اروپا از دوران ناپلئون (1970 - 1789)

این کتاب، درباره ی تاریخ یک قرن و نیم اروپا، بر اساس دو اصل نوشته شده است. اصل اول این است که پژوهش در تاریخ عمومی باید درگیر بافتی شود که فرایندهای تاریخی به وجود می آورند. قطعا اگر چنین پژوهشی بخواهد برای خوانندگان آگاهی بخش باشد بایستی به دنبال فهم پذیرکردن فرایندهای تغییر تاریخی برود. چنین متنی باید رابطه ی متقابل میان شرایط، وقایع، شخصیت ها و اندیشه ها و نیز ارتباط درونی وقایع را آشکار کند. در این کتاب کوشش شده است تا حد مقدور این مسئله روشن شود که چگونه و چرا پیامدهایی معین از تقارن خاص شرایط مادی و اراده انسان برآمده است. اصل دوم این است که تغییر تاریخی چیزی فراتر از «لعنتی افزون بر لعنتی دیگر» است و از نظر نویسنده این کتاب تاریخ اروپا در کنار هم نهادن تاریخ های جداگانه ی کشورهای جدا و ملت های جدا نیست. اشتراک کشورهای اروپایی در میراث تاریخی شان چنان زیاد است و این کشورها کنش و واکنشی چنان مدام و پیوسته داشته اند، و چنان از عقاید و نهادها و زندگی اجتماعی همدیگر الگوبرداری کرده اند که می توان بخش اعظم داستان گذشته شان را چنان بازگفت که داستان به هم پیوسته ای باشد. این کتاب چون بر اساس این دو اصل نوشته شده است، ساختار و شیوه کتاب را وحدت هایی زمانی و مکانی معین کرده است که در هر نسلی و از نسلی به نسل دیگر بیشترین اهمیت را داشته اند. نویسنده این کتاب علاوه بر استفاده از هنر داستان گویی و قدرت توصیف، سعی کرده است از فنون تحلیل، توضیح، و تفسیر هم استفاده کند تا بتواند از دل توالی وقایع و از دل شناخت ما از تأثیرات این وقایع بر سرنوشت آدمیان، فهم عمیق تری راجع به چگونگی رخ دادن این وقایع بیرون بکشد.

از پدیدآورندگان این کتاب