کتاب منطق کاربردی

ناشر: طه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 375
شابک: 978-964-530-777-4
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 543 گرم
1,900,000 ریال
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
از طرف ناشر کتاب منطق کاربردی

منطق را ابزارى براى راهبرى اندیشه و سنجش آن و یافتن صواب و خطاى فکر مى دانند. در این صورت همه کسانى که با اندیشه سروکار دارند، به نوعى نیازمند منطق نیز هستند. بنابراین تدوین کتابى که بتواند در عین استوارى علمى، براى همگان مفهوم افتد و به کارگیرى آن ممکن گردد، کارى ضرورى و البته مشکل است. روزآمد کردن نمونه ها و آوردن منطق در متن گفتگوهاى روزمره نیز از ویژگی هاى یک متن مناسب درسى است که نگارنده تلاش کرده است تا از عهده این مهم برآید. ثمربخشى منطق در آن است که ضمن فراگیرى قواعد آن، مهارت به کارگیرى آن قواعد نیز در انسان افزایش یابد. کتاب حاضر، با جهت گیرى کاربردى، کوشیده است تا در هر مبحث از مثال هاى فراوان بهره جوید و فراگیران را در تمرین ها، با نمونه هاى عینى زیادى مواجه سازد تا مهارت به کارگیرى منطق در آن ها افزایش یابد. همچنین به دلیل آن که بخش مهمى از منطق به کار شناخت خطاهاى اندیشه و مغالطات مى آید، حجم زیادى از کتاب حاضر به معرفى انواع مغالطات و لغزش گاه هاى گوناگون اندیشه پرداخته است. فراگیرى این بخش مى تواند خاطره اى شیرین از منطق آموزى، در ذهن و ضمیر دانشجویان و طلاب علوم دینى بر جاى گذارد.

 

از طرف ناشر کتاب منطق کاربردی

منطق را ابزاری برای راهبری اندیشه و سنجش آن و یافتن صواب و خطای فکر می دانند. در این صورت همه کسانی که با اندیشه سروکار دارند، به نوعی نیازمند منطق نیز هستند. بنابراین تدوین کتابی که بتواند در عین استواری علمی، برای همگان مفهوم افتد و به کارگیری آن ممکن گردد، کاری ضروری و البته مشکل است. روزآمد کردن نمونه ها و آوردن منطق در متن گفتگوهای روزمره نیز از ویژگی های یک متن مناسب درسی است که نگارنده تلاش کرده است تا از عهده این مهم برآید. ثمربخشی منطق در آن است که ضمن فراگیری قواعد آن، مهارت به کارگیری آن قواعد نیز در انسان افزایش یابد. کتاب حاضر، با جهت گیری کاربردی، کوشیده است تا در هر مبحث از مثال های فراوان بهره جوید و فراگیران را در تمرین ها با نمونه های عینی زیادی مواجه سازد تا مهارت به کارگیری منطق در آن ها افزایش یابد. همچنین به دلیل آنکه بخش مهمی از منطق به کار شناخت خطاهای اندیشه و مغالطات می آید، حجم زیادی از کتاب حاضر به معرفی انواع مغالطات و لغزشگاه های گوناگون اندیشه پرداخته است. فراگیری این بخش می تواند خاطره ای شیرین از منطق آموزی، در ذهن و ضمیر دانشجویان و طلاب علوم دینی بر جای گذارد.

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب
مشاهده موارد مشابه بر اساس دسته بندی