کتاب اسکندر و عیاران، تلخیص از کلیات هفت جلدی اسکندرنامه نقالی منوچهرخان کریم

ناشر: نشر نی
تاریخ نشر: 1383
تعداد صفحه: 424
شابک: 964-312-741-9
وزن: 850 گرم
رتبه فروش: #35904 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی:
در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
مرور کتاب
درباره کتاب اسکندر و عیاران، تلخیص از کلیات هفت جلدی اسکندرنامه نقالی منوچهرخان کریم

نوشتار حاضر، گزینش و تلخیصی است از کلیات هفت جلدی اسکندرنامه نقالی منوچهرخان حکیم. در بخشی از صفحات آغازین کتاب آمده است: "اسکندرنامه تحریر نقالی مرحله ای از تکامل فن داستان پردازی را در سرزمین ما رقم می زند، چنان که قهرمانان قصه را گاه می توان با ولگرد ماجراجو و همه فن حریف داستان های پیکارسک اواخر قرون وسطای اروپا مقایسه کرد و نیز می توان مجموعاً اسکندر نامه تحریر نقالی را نوعی هجویه داستان های پهلوانی و تاریخی قدیم انگاشت که در مواردی یادآور دن کیشوت است. همچنین می توان اسکندرنامه نقالی را پیش درآمد رمان تاریخی جدید فارسی فرض کرد. تحول شخصیتی در قهرمانان محسوس و ملموس است که گرچه هنوز جمعی می اندیشند به انگیزه دینی عمل می کنند و این خود انعکاس تحول اجتماعی است و ورود به عصر جدید را رقم می زند. نثر اسکندرنامه نقالی نیز نماینده مرحله اشقالی از نثر منشیانه عصر صفوی به نثر داستانی دوره قاجاری است بدین گونه این کتاب هم از لحاظ سرگرم کنندگی و هم شناخت جامعه گذشته و هم به لحاظ تطور نثر فارسی ارزشمند است". کتاب با نمایه اشخاص به پایان می رسد.

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب