کتاب نقش اسناد پروژه در مدیریت ادعا

ناشر: آدینه
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 344
شابک: 978-622-7198-70-6
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 488 گرم
2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
تخفیف: 250000 ریال (10%)
فروش ویژه
مرور کتاب
درباره مولف کتاب نقش اسناد پروژه در مدیریت ادعا

مهندس محمدحسـن خسروانی، دانش‌آموخته کارشناسـی رشـته مهندسـی عمران و کارشناسی ارشـد رشـته مدیریت پروژه و سـاخت از دانشـگاه تربیـت مـدرس، از سـال 1379 در پروژه هـای مختلـف صنعـت سـاخت حضـور دارد و تجربـه مدیریـت قراردادهـا در پروژه هـای مختلـف نفـت، گاز و پتروشـیمی را نیـز در کارنامـه خـود جـای داده اسـت.

او دارای پروانـه اشـتغال پایه یک از سـازمان نظام مهندسـی اسـت و از سـال 1387 عضـو اصلـی انجمـن مدیریـت پـروژه ایـران بوده اسـت. محمـد حسـن خسـروانی بـا طـرح ایده هـای نویـن در مدیریـت ادعـا، به عنـوان کارشـناس حـل اختلااف در پروژه هـای گوناگـون حضـور داشـته و ضمـن تألیـف چندیـن عنـوان کتـاب و مقالـه در حوزه هـای تخصصـی مذکـور، بـه تدریـس دوره هـای دانشـگاهی مرتبـط نیز مشـغول اسـت.

فهرست کتاب نقش اسناد پروژه در مدیریت ادعا

 

بخش1 - مفاهیم

فصل 1 - مفهوم ادعا و مدیریت آن

1-1- مفهوم ادعا

2-1- مدیریت ادعا

فصل 2 - رابطه اسناد با مدیریت ادعا

1-2- مفهوم سند و اهمیت آن

2-2- مدیریت اسناد

3-2- کسب دانش ادعا با کمک اسناد

فصل 3 - اهمیت اسناد در پروژه های ساخت

1-3- نگاهی بر روش های انجام دادن کار و روش های پرداخت

2-3- تأثیر روش انجام دادن کار و روش پرداخت بر اسناد پروژه

3-3- تأثیر روش انتخاب پیمانکار بر اسناد پروژه

بخش2 - شناسایی اسناد

فصل4 - اسناد منضم به پیمان

1-4- موافقت نامه

2-4- شرایط عمومی و شرایط خصوصی

3-4- نقشه ها

4-4- استانداردها و مشخصات فنی

5-4- فهرست بها و مقادیر کار

6-4- برنامة زمان بندی

7-4- اسناد مناقصه و مذاکره

8-4- ضمانت نامة انجام تعهدات

9-4- انواع پیوست ها

10-4- موافقت نامه حل اختلاف

11-4- اسناد پنهان

فصل5- اسناد تولید شده حین اجرای کار

1-5- اسناد غیر کارگاهی

1-1-5- دستورکارها

2-1-5- دستور تغییر کارها

3-1-5- صورتجلسه ها

4-1-5- اسناد مالی

5-1-5- صورت وضعیت ها

6-1-5- قراردادهای فرعی

7-1-5-گزارش های دوره ای

8-1-5- الحاقیه ها

9-1-5- مکاتبات عادی و اوراق قضایی

10-1-5- موافقت نامة داوری

2-5- اسناد کارگاهی

1-2-5- صورتجلسه تحویل کارگاه

2-2-5- دستور کارهای کارگاهی و گواهی اجرای آن

3-2-5- صورتجلسات موضوعات عمومی پروژه

صورتجلسة طبقه بندی نوع خاک

صورتجلسة تراز آب های زیرزمینی

صورتجلسة مصالح وارده به کارگاه

صورتجلسة فواصل حمل

صورتجلسة مصالح موجود در پای کار

صورتجلسة کارهای دستمزدی

صورتجلسة پرت (هدررفت) مصالح

4-2-5- صورتجلسات مقادیر کارهای پروژه

صورتجلسات عملیات ابنیة ساختمان

صورتجلسات عملیات تأسیسات مکانیکی ساختمان

صورتجلسات عملیات تأسیسات برقی ساختمان

صورتجلسات عملیات راه و باند فرودگاه

5-2-5- صورتجلسات دوره ای کارگاه

6-2-5-گزارش های کارگاهی

7-2-5- نقشه های کارگاهی

8-2-5- مدارک چون ساخت

9-2-5- صورتجلسة تحویل موقت

10-2-5- فهرست نقایص و صورتجلسة رفع نقایص

11-2-5- صورتجلسه تحویل قطعی

بخش 3 – نکاتی در به کارگیری اسناد

فصل 6 - مدیریت نانوشته های پروژه

فصل 7 - مدیریت زمان مستندات

فصل 8 - تبادل اسناد پروژه

1-8- رویه های مصوب پروژه

2-8- مکاتبه رسمی

3-8- تأمین دلیل

4-8- ارسال اظهارنامة قضایی 

پیوستها

پیوست 1-  قوانین مرتبط

پیوست 2- قواعد فقهی مرتبط

فهرست منابع

 

متن پشت جلد کتاب نقش اسناد پروژه در مدیریت ادعا

 

نگارنده کتاب بر این باور است که معماری پیمان یعنی ساختن پیمانی یکپارچه، با کمک اسناد گوناگون به شکلی که هرکدام از اجزای آن به صورت کارآمد و اثربخش عمل کند و دارای ارتباط مناسب با سایر قسمت ها باشد.

هر یک از اسناد پیمان مانند قطعه ای از جورچین است که باید به درستی در جای خودش قرار بگیرد تا مجموعه ای کامل و ویژه به وجود آید. تنظیم صحیح این قطعات به عوامل پروژه کمک می کند در زمان بروز اختلاف و ادعا بتوانند برای حل و فصل منطقی آن موضوع اقدام مناسب انجام دهند.

مطالعه این کتاب به شما کمک می کند تا دیدگاه کامل و مناسبی نسبت به نقش اسناد پروژه در مدیریت ادعا، به دست آورید.

 

کتاب نقش اسناد پروژه در مدیریت ادعا مناسب چه کسانی است

 

دانشجویان مقطع کارشناسی عمران و معماری

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

دانشجویان حقوق

متخصصین امور قراردادها

کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسین مشاور و فعالان صنعت ساخت

وکلای فعال در صنعت ساخت

کارشناسان دادگستری رشته راه و ساختمان

 

نظر بزرگان در مورد کتاب نقش اسناد پروژه در مدیریت ادعا

مقدمه جناب وکیل ابراهیم اسماعیلی هریسی:

کتاب پیش رو که به قلم دوست گرانقدرم جناب آقای مهندس محمد حسن خسروانی به زیور چاپ آراسته شده، بنده و همه اهل فن را بیش از پیش امیدوار می سازد؛ چرا که، غور و تفحص در «اسناد» و «ادعا» یکی از مهمترین مباحث حقوق صنعت احداث است. سند تکیه گاه حق است و حق در صورت انکار یا تضییع از سوی طرف دیگر قرارداد ابتدا با ادعا اقامه و سپس در دعوا به اثبات می رسد. ایضاح مفهوم سند و ادعا در پروژه های احداث یکی از بهترین و ارزنده ترین کوشش هایی است که از طرف نویسنده کتاب حاضر برای خوانندگان به عمل آمده است. مفهوم سند و ادعا در پروژه های احداث ورای سایر اسناد در دیگر عقود آنی است. زیرا، ازآنجا که قرارداد های پیمانکاری از عقود مستمرند و عامل زمان در آنها تأثیر بسزایی در حفظ حقوق و تعهدات طرفین پیمان دارند بنابراین استفاده از سند جهت ادعا و اقامه دعوا بسیار حائز اهمیت است. تجربه ثابت کرده که روش حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری خود فرایندی مستقل از اصل قرارداد است. بدیهی است طرفین برای صیانت از حقوق خویش به شدت به اسناد و اثبات آن نیازمندند. این فرایند که تحت عنوان «مدیریت ادعا»در قراردادهای پیمانکاری مطرح شده برای نگهداری از حقوق طرفین بسیار ضروری است. در غیر این صورت اگر همه ادعاها به بعد از تکمیل کار یا انحلال پیمان انتقال یابد، ضررهای جبران ناپذیری برای ذیحق بوجود خواهد آورد. به همین سبب به محض وقوع هر رویدادی که یکی از طرفین به ویژه پیمانکار را از لحاظ «زمان» و «مبلغ» پیمان در وضعیت دشواری قرار دهد باید به فوریت ثبت و ضبط شود. تکوین این اسناد باید ابتدا ار مهندس مشاور آغاز و پس از آن در هیأت حل اختلاف مطرح و در نهایت اثبات آن در داوری سهل و آسان گردد. معلوم است که این فرایند باید به طور مداوم از ناحیه طرفین پایش و در بزنگاه های مناسب رصد شود. اگر چنین فرایندی را همزمان با اجرای پروژه بتوان پیمود، خود، فعالیت جداگانه ای می طلبد که بسته به همت هر طرف می تواند او را در وضعیت مناسبی از حیث صیانت حقوق خویش یاری نماید. متأسفانه در کشور ما به این موضوع پر اهمیت بها نمی دهند و باعث تضییع حقوق طرفین پیمان می گردد.

مطالعه این کتاب به همه علاقمندان صنعت احداث به شدت توصیه می شود و قطعا از مطالب آن به نحو مطلوب بهره مند خواهند شد.

 

از پدیدآورندگان این کتاب