نمایش 1 - 15 از 15 مورد  
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - 1397
950000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1397
600000 ریال 510000 ریال
سعید یوسفی، میلاد کرمانشاهی، احمد سرابی سعید یوسفی
ناشر: آدینه - 1396
450000 ریال 382500 ریال
علی کیوانلو (مترجم)، رضا آتش فراز (مترجم)، حمید رضا مفتخری (مترجم) علی کیوانلو (مترجم)
ناشر: آدینه - 1397
300000 ریال 255000 ریال
محمد هادی صیرفی، محمدرضا البرزی، محمد فرهمند آزاد، رضا آتش فراز محمد هادی صیرفی
ناشر: آدینه - 1395
250000 ریال 212500 ریال
سنایدر سینتیا، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سنایدر سینتیا
ناشر: آدینه - 1397
400000 ریال
پرویز راد، الیار پوررحیمیان (مترجم)، عطااله طالعی زاده (مترجم) پرویز راد
ناشر: آدینه - 1396
150000 ریال 127500 ریال
سیامک حاجی یخچالی، سیروس شجاعی سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه - 1395
200000 ریال 170000 ریال
میلاد کرمانشاهی، احمد سرابی میلاد کرمانشاهی
ناشر: آدینه - 1397
350000 ریال 297500 ریال
ناشر: آدینه - اسفند، 1397
500000 ریال
ناصر طاعتی، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد، بابک رایت ناصر طاعتی
ناشر: آدینه - 1398
580000 ریال 493000 ریال
موسسه PMI، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)، میلاد کرمانشاهی (مترجم)، احمد سرابی (مترجم) موسسه PMI
ناشر: آدینه - 1398
300000 ریال 255000 ریال
ناشر: آدینه - 1398
650000 ریال 552500 ریال
میلاد کرمانشاهی (مترجم)، مهدی حسن پور (مترجم)، احمد سرابی (مترجم) میلاد کرمانشاهی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1398
350000 ریال 297500 ریال
اسماعیل چراغی (مترجم)، علیرضا لاری (مترجم)، سیروس شجاعی (مترجم) اسماعیل چراغی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1398
400000 ریال 340000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد