ترتیب بر اساس:
ناشر: کتاب دانشگاهی - تیر، 1395
360000 ریال
ناشر: علم عمران - 1395
450000 ریال
فولر مور، محمود گلابچی (مترجم) فولر مور
ناشر: دانشگاه تهران - 1394
250000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - شهریور، 1394
250000 ریال
محمدرضا اخوان لیل آبادی محمدرضا اخوان لیل آبادی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - 28 آبان، 1393
385000 ریال
جان چیلتون، محمود گلابچی (مترجم) جان چیلتون
ناشر: دانشگاه تهران - 26 آذر، 1392
120000 ریال
ناشر: نوآور - اسفند، 1395
350000 ریال
محمدرضا تابش پور محمدرضا تابش پور
ناشر: فدک ایساتیس - مهر، 1396
270000 ریال
خسرو برگی خسرو برگی
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
300000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 16 اسفند، 1388
70000 ریال
ناشر: ارکان دانش - اردیبهشت، 1395
770000 ریال
حسین معماریان حسین معماریان
ناشر: دانشگاه تهران - 19 آذر، 1392
380000 ریال
جوزف پنزین، ری کلاف جوزف پنزین
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور، 1394
350000 ریال
ساسان امیرافشاری، امیر رضایی صامتی (ویراستار)، سپیده صادقی (ویراستار)، مهدی اژدرنژاد (ویراستار)، حسن امام (ویراستار) ساسان امیرافشاری
ناشر: سیمای دانش، قلم داور - 21 مهر، 1392
840000 ریال
ناشر: سیمای دانش - اسفند، 1394
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,450 مورد