ترتیب بر اساس:
پیتر جارویس، غلامعلی سرمد (مترجم) پیتر جارویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
160000 ریال
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 29 بهمن، 1393
200000 ریال
جان ال. الیاس، شارن.بی مریام، ملیحه راجی (مترجم) جان ال. الیاس
ناشر: آگه - 16 اردیبهشت، 1393
170000 ریال
پیتر جارویس پیتر جارویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت، 1395
115000 ریال
ناشر: ویرایش - اسفند، 1395
220000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، احمد آقازاده (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 دی، 1390
161000 ریال
راسل د. رابینسون، سوسن آزادی نیا، حسین آگهی (مترجم) راسل د. رابینسون
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 11 اردیبهشت، 1390
28000 ریال
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1396
200000 ریال
شراره حبیبی شراره حبیبی
ناشر: آوای نور - 25 اسفند، 1393
130000 ریال
رضا پورزارع گل نشینی، حسین رزاقی، موسی امینی، قاسمعلی رییسیان، رقیه رحمانی، صادق بیک نژاددرون کلایی رضا پورزارع گل نشینی
ناشر: آوای مسیح - 07 مرداد، 1387
7000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، احمد آقازاده (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 07 اسفند، 1384
19110 ریال
هوارد تانر، سونیا جونز، مهناز مهرابی زاده هنرمند (مترجم)، علی قربان زاده (مترجم) هوارد تانر
ناشر: رسش - 21 اسفند، 1389
18000 ریال
برنارد لاول، غلامرضا احمدی (مترجم) برنارد لاول
ناشر: ققنوس - 16 آبان، 1386
21000 ریال
پائولاجرد بلوم، عطیه فلاح شهیدی (مترجم) پائولاجرد بلوم
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 21 فروردین، 1387
42000 ریال
نمایش 1 - 15 از 153 مورد