نمایش 1 - 20 از 1,900 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    تاریخ

1.
دو قرن سکوت: سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی در دو قرن اول اسلام
دو قرن سکوت: سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی در دو قرن اول اسلام
پدیدآورنده: عبدالحسین زرین کوب
ناشر: سخن - 1395
قیمت پشت جلد:   350000 ریال
2.
تاریخ اساطیری ایران
تاریخ اساطیری ایران
پدیدآورنده: ژاله آموزگار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1391
قیمت پشت جلد:   55000 ریال
3.
روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی
روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی
پدیدآورنده: عبدالحسین زرین کوب
ناشر: سخن - 1394
قیمت پشت جلد:   725000 ریال
4.
شناخت اساطیر ایران
شناخت اساطیر ایران
پدیدآورنده: جان راسل هینلز، ژاله آموزگار (مترجم)
ناشر: نشر چشمه - 1395
قیمت پشت جلد:   170000 ریال
5.
سکه های ایران: از آغاز تا دوران زندیه
سکه های ایران: از آغاز تا دوران زندیه
پدیدآورنده: فریدون آورزمانی، علی اکبر سرفراز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
قیمت پشت جلد:   135000 ریال
6.
اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی
اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی
پدیدآورنده: محمدعلی کاتوزیان، محمدرضا نفیسی (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - 1395
قیمت پشت جلد:   285000 ریال
7.
منم تیمور جهانگشا: سرگذشت تیمور لنگ بقلم خود او
منم تیمور جهانگشا: سرگذشت تیمور لنگ بقلم خود او
پدیدآورنده: ذبیح الله منصوری (مترجم)، مارسل بریون (گردآورنده)
ناشر: بهزاد - 1391
قیمت پشت جلد:   250000 ریال
8.
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
پدیدآورنده: احمد تفضلی، ژاله آموزگار (به اهتمام)
ناشر: سخن - 1393
قیمت پشت جلد:   285000 ریال
9.
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران
پدیدآورنده: حاتم قادری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1389
قیمت پشت جلد:   120000 ریال
10.
مشروطه ی ایرانی
مشروطه ی ایرانی
پدیدآورنده: ماشاء الله آجودانی
ناشر: اختران - 1396
قیمت پشت جلد:   350000 ریال
11.
ایران باستان: از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد
ایران باستان: از 550 پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد
پدیدآورنده: یوزف ویسهوفر، مرتضی ثاقب فر (مترجم)
ناشر: ققنوس - 1393
قیمت پشت جلد:   220000 ریال
12.
قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)
قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)
پدیدآورنده: داود فیرحی
ناشر: نشر نی - 1395
قیمت پشت جلد:   240000 ریال
13.
ارابه های خدایان  (خاطرات آیندگان)
ارابه های خدایان (خاطرات آیندگان)
پدیدآورنده: اریک فون دانیکن، مهرداد شاهین (مترجم)
ناشر: نگارستان کتاب - 1390
قیمت پشت جلد:   200000 ریال
14.
باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد
باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد
پدیدآورنده: حسن طلایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1395
قیمت پشت جلد:   50000 ریال
15.
تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320 - 1357)
تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320 - 1357)
پدیدآورنده: سیدعلیرضا ازغندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
قیمت پشت جلد:   145000 ریال
16.
تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید: از سقوط قسطنطنیه تا انقلاب کبیر فرانسه (1789 - 1453)
تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید: از سقوط قسطنطنیه تا انقلاب کبیر فرانسه (1789 - 1453)
پدیدآورنده: نقی لطفی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
قیمت پشت جلد:   85000 ریال
17.
روشهای سالیابی در باستان شناسی
روشهای سالیابی در باستان شناسی
پدیدآورنده: فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
قیمت پشت جلد:   45000 ریال
18.
تاریخ فرق اسلامی (1): فرقه های نخستین، مکتب اعتزال، مکتب کلامی اهل سنت، خوارج
تاریخ فرق اسلامی (1): فرقه های نخستین، مکتب اعتزال، مکتب کلامی اهل سنت، خوارج
پدیدآورنده: حسین صابری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1395
قیمت پشت جلد:   180000 ریال
19.
تاریخ اسلام
تاریخ اسلام
پدیدآورنده: علی اکبر فیاض
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1395
قیمت پشت جلد:   120000 ریال
20.
خاطرات و تاملات دکتر محمد مصدق بقلم دکتر محمد مصدق: مشتمل بر دو کتاب "شرح مختصری از زندگی و ...
خاطرات و تاملات دکتر محمد مصدق بقلم دکتر محمد مصدق: مشتمل بر دو کتاب "شرح مختصری از زندگی و ...
پدیدآورنده: ایرج افشار (به اهتمام)
ناشر: علمی - 1394
قیمت پشت جلد:   375000 ریال
صفحه:     1 ...    بعد >
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف موضوع: تاريخ
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.