نمایش 1 - 20 از 190 مورد   |  
ترتیب بر اساس:
گسترده و یا محدود کردن نتایج

کتاب    هنرها    سرگرمیها وهنرهای نمایشی    بازی ورزش در فضای باز    راهنمای آموزشی

1.
اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
پدیدآورنده: حسن خلجی، عباس بهرام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1394
قیمت پشت جلد:   90000 ریال
2.
روان شناسی ورزشی: راهنمای مربیان
روان شناسی ورزشی: راهنمای مربیان
پدیدآورنده: راینز مارتنز
ناشر: بامداد کتاب - 1394
قیمت پشت جلد:   249000 ریال
3.
مبانی نظری و فرآیند استعدادیابی ورزشی
مبانی نظری و فرآیند استعدادیابی ورزشی
پدیدآورنده: خسرو ابراهیم
ناشر: بامداد کتاب - 1394
قیمت پشت جلد:   49000 ریال
4.
بازی های دبستانی و ورزش
بازی های دبستانی و ورزش
پدیدآورنده: نازنین افلاطونی
ناشر: بامداد کتاب، ورزش - 1392
قیمت پشت جلد:   65000 ریال
5.
مربی موفق
مربی موفق
پدیدآورنده: راینز مارتنز، رضا سهیلی (مترجم)، حمیدرضا نگهبان (ویراستار)، حبیب نصیرچرمچی (ویراستار)، رویا یداللهی (ویراستار)
ناشر: به نشر - 1390
قیمت پشت جلد:   110000 ریال
6.
استعدادیابی در ورزش
استعدادیابی در ورزش
پدیدآورنده: جیم براون، سعید ارشم (مترجم)، الهام رادنیا (مترجم)
ناشر: علم و حرکت - 1389
قیمت پشت جلد:   195000 ریال
7.
اصول مربیگری
اصول مربیگری
پدیدآورنده: محمدرضا مشایخ
ناشر: بامداد کتاب - 1394
قیمت پشت جلد:   129000 ریال
8.
یادگیری مشارکتی در تربیت بدنی
یادگیری مشارکتی در تربیت بدنی
پدیدآورنده: استیو گرینسکی، محمود مرشدی (مترجم)، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1389
قیمت پشت جلد:   18000 ریال
9.
روش های آموزش تربیت بدنی در مدارس
روش های آموزش تربیت بدنی در مدارس
پدیدآورنده: احمد آذربانی، رضا کلانتری
ناشر: آوای ظهور - 1391
قیمت پشت جلد:   170000 ریال
10.
درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش
درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش
پدیدآورنده: مهدی آزادان، مجتبی امیری، مهدی خطیب زاده، رسول نوروزی سیدحسینی
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
قیمت پشت جلد:   300000 ریال
11.
تاریخ تربیت بدنی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
تاریخ تربیت بدنی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
پدیدآورنده: محمد کاشف، حسن خلجی (ویراستار)، جهانشاه میرزابیگی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1392
قیمت پشت جلد:   45000 ریال
12.
مبانی کاربردی تربیت بدنی: با رویکرد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی کاربران رایانه و توسعه سلامت شهروندی (جهت کاربرد واحد تربیت بدنی و ارگونومی مق
مبانی کاربردی تربیت بدنی: با رویکرد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی کاربران رایانه و توسعه سلامت شهروندی (جهت کاربرد واحد تربیت بدنی و ارگونومی مق
پدیدآورنده: معصومه حبیبی نژاد
ناشر: تایماز - 1393
قیمت پشت جلد:   110000 ریال
13.
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی: رشته تربیت بدنی
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی: رشته تربیت بدنی
پدیدآورنده: مهرعلی همتی نژاد، فرهاد رحمانی نیا، ابوالفضل فراهانی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
قیمت پشت جلد:   52000 ریال
14.
تربیت  بدنی عمومی
تربیت بدنی عمومی
پدیدآورنده: محمدعلی کهن پور، سعیده همتی پور، ملیحه کهن پور
ناشر: نوآور - 1392
قیمت پشت جلد:   45000 ریال
15.
کتاب جیبی مربیگری
کتاب جیبی مربیگری
پدیدآورنده: آلن جان پرسیوال تیلور، ایان فلمینگ
ناشر: آدینه - 1395
قیمت پشت جلد:   45000 ریال
16.
اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
پدیدآورنده: احمد آذربانی
ناشر: آییژ - 1395
قیمت پشت جلد:   160000 ریال
17.
آزمون تحلیلی تربیت بدنی (1) (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی)
آزمون تحلیلی تربیت بدنی (1) (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی)
پدیدآورنده: مریم واثقی
ناشر: راه - 1392
قیمت پشت جلد:   45000 ریال
18.
کتاب تحلیلی حرکات اصلاحی (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی)
کتاب تحلیلی حرکات اصلاحی (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی)
پدیدآورنده: مریم واثقی
ناشر: راه - 1393
قیمت پشت جلد:   90000 ریال
19.
کتاب تحلیلی فیزیولوژی ورزش (1) (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
کتاب تحلیلی فیزیولوژی ورزش (1) (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
پدیدآورنده: نرجس سامت
ناشر: راه - 1393
قیمت پشت جلد:   80000 ریال
20.
کتاب تحلیلی اصول و مبانی تربیت بدنی (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
کتاب تحلیلی اصول و مبانی تربیت بدنی (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
پدیدآورنده: ملیحه داوودآبادی فراهانی
ناشر: راه - 1393
قیمت پشت جلد:   80000 ریال
صفحه:     1    بعد >
 
 
     
بسط دادن نتایج
حذف موضوع: راهنماي آموزشي
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.