ترتیب بر اساس:
 
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1394
70000 ریال
ادوارد کلر، دانیل بوتکین ادوارد کلر
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - مهر، 1394
250000 ریال
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
115000 ریال
جلال خورشیدی، حامد ابراهیم زاده جلال خورشیدی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - مهر، 1396
398000 ریال
شمس الله ایوبی شمس الله ایوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت، 1395
158000 ریال
محمد کافی، اعظم برزویی، معصومه صالحی، علی کمندی، علی معصومی، جعفر نباتی محمد کافی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1393
150000 ریال
عبدالمجید رضایی، سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی عبدالمجید رضایی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
280000 ریال
افشین فلاحیان افشین فلاحیان
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - مهر، 1394
60000 ریال
استیون گلیسمن، مهدی نصیری محلاتی (مترجم) استیون گلیسمن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - خرداد، 1395
185000 ریال 176000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - 16 فروردین، 1392
130000 ریال
غزاله روحانی، ولی الله مظفریان (ویراستار)، محمدحسین جزیره ای (ویراستار)، محمد صفوی (ویراستار) غزاله روحانی
ناشر: آییژ - 06 مرداد، 1388
50000 ریال
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 28 مهر، 1393
315000 ریال
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 06 اسفند، 1392
118000 ریال
جواد پوررضا جواد پوررضا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1392
150000 ریال
حسین عمادی (ویراستار)، فرهاد فریدپاک (گردآورنده) حسین عمادی (ویراستار)
ناشر: آبزیان - 1392
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,346 مورد