ترتیب بر اساس:
رضا نوری شادمهانی رضا نوری شادمهانی
ناشر: مهکامه - 7 آبان 1401
950000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
انریکو اسکالونه، سید منصور سید سجادی (مترجم) انریکو اسکالونه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 آذر 1395
140000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 خرداد 1399
130000 ریال
محمدجعفر سروقدی، حسین محسنی، بهمن فیروزمندی، علی اکبر سرفراز محمدجعفر سروقدی
ناشر: مارلیک - 20 بهمن 1398
700000 ریال
حسن طلایی حسن طلایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 خرداد 1399
180000 ریال
آزاده شاهچراغی، علیرضا بندرآباد (ویراستار) آزاده شاهچراغی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 14 شهریور 1398
1900000 ریال
کاظم ملازاده کاظم ملازاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 آذر 1399
560000 ریال
یعقوب آژند یعقوب آژند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 دی 1399
770000 ریال
امید عطایی فرد امید عطایی فرد
ناشر: آشیانه کتاب - 27 بهمن 1389
1200000 ریال
یعقوب محمدی فر یعقوب محمدی فر
ناشر: شاپیکان - 28 اسفند 1394
850000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 اردیبهشت 1394
50000 ریال
سعید هادی زاده کاخکی سعید هادی زاده کاخکی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 13 دی 1393
150000 ریال
کریم حاجی زاده، پرویز پورکریمی کریم حاجی زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
120000 ریال
احمد دهقان، علی اکبر مستقیمی احمد دهقان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 158 مورد