بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
مارتین جی. لاسنر، جیمزمانرو جی، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، سیدحمیدرضا ضیاءالحق (مترجم) مارتین جی. لاسنر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 15 اسفند 1401
2600000 ریال 2470000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
سابرینا کرو، مهدی رزاقی کاشانی (مترجم) سابرینا کرو
ناشر: به نشر، کتابهای پروانه - مهر 1395
75000 ریال 67500 ریال
ویلیام کارول فریزیر، دنیس وستهاف، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدحمیدرضا ضیاءالحق (مترجم) ویلیام کارول فریزیر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1397
340000 ریال
موریس ماس، آدامز، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، علیرضا صادقی ماهونک (مترجم) موریس ماس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 11 فروردین 1400
1400000 ریال
جیمزمانرو جی، مارتین جی. لاسنر جیمزمانرو جی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اسفند 1394
510000 ریال
سیدعلی مرتضوی، الهام خانی پور، سیدهاشم حسینی پرور، محمد محسن زاده (ویراستار) سیدعلی مرتضوی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1389
45000 ریال
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 26 دی 1385
8500 ریال
جیمزمانرو جی، سیدعلی مرتضوی (مترجم) جیمزمانرو جی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 28 بهمن 1386
310000 ریال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مرداد 1395
320000 ریال
کارول والاس، سارا مورتیمر، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، محسن ضیاییان (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدمهدی جعفری (مترجم)، علی حائریان اردکانی (ویراستار) کارول والاس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 30 شهریور 1387
25000 ریال
سیدعلی مرتضوی، لیلا زیرجانی، فریده طباطبایی یزدی سیدعلی مرتضوی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 14 آذر 1388
84000 ریال
سیدعلی مرتضوی، الهام خانی پور، سیدهاشم حسینی پرور، محمد محسن زاده (ویراستار) سیدعلی مرتضوی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 15 آبان 1389
45000 ریال
جیمزمانرو جی، مارتین جی لاسنر، علی محمدی ثانی (مترجم)، اسماعیل عطای صالحی (مترجم) جیمزمانرو جی
ناشر: سروا، آوای مسیح - 8 بهمن 1392
200000 ریال
موریس ماس، ام. آر آدامز موریس ماس
ناشر: آییژ - مرداد 1397
500000 ریال
فرحمند صالحزاده (مترجم)، مهران رضایی مجاز (ویراستار) فرحمند صالحزاده (مترجم)
ناشر: پرتو واقعه، دانش نگار - 4 آذر 1387
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 72 مورد