ترتیب بر اساس:
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 مرداد 1401
1530000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
حسن کاتوزیان حسن کاتوزیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 10 شهریور 1400
980000 ریال 882000 ریال
رابرت پیترت، محمدکاظم مروج فرشی (مترجم) رابرت پیترت
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 28 اسفند 1397
200000 ریال 180000 ریال
سام شانموگام، محمدرضا عارف (مترجم) سام شانموگام
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 2 مهر 1395
800000 ریال 720000 ریال
آلن اپنهایم، رونالد شیفر، محمود دیانی (مترجم) آلن اپنهایم
ناشر: نص - 29 مرداد 1398
1490000 ریال 1341000 ریال
جرالد نیودک، مهران اخباریفر (مترجم)، محمدکاظم مروج فرشی (مترجم) جرالد نیودک
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 9 اسفند 1397
150000 ریال 135000 ریال
ناشر: نوپردازان - 25 اسفند 1393
700000 ریال 630000 ریال
تقی شفیعی، محمود برنجکوب (ویراستار) تقی شفیعی
ناشر: شیخ بهایی - 9 تیر 1396
1300000 ریال 1170000 ریال
آلفرد مرتینز، محمدحسن مرادی (مترجم) آلفرد مرتینز
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1397
950000 ریال 855000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، قدرت الله سپیدنام (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - 22 آذر 1400
3000000 ریال 2700000 ریال
ناشر: نص - 19 دی 1391
290000 ریال 261000 ریال
وارن استتزمن، گاری تیل، همایون عریضی (مترجم) وارن استتزمن
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 11 آبان 1394
2000000 ریال 1800000 ریال
ادیب ابریشمی فر ادیب ابریشمی فر
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 4 اسفند 1398
2500000 ریال 2250000 ریال
شهریار شیروانی مقدم شهریار شیروانی مقدم
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - 4 آبان 1392
90000 ریال 81000 ریال
ناشر: دانش نگار - 26 اسفند 1391
2000000 ریال 1800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,787 مورد