ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - مرداد 1394
750000 ریال 675000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
حسین عسکریان ابیانه حسین عسکریان ابیانه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 13 آذر 1400
950000 ریال 855000 ریال
حسین عسکریان ابیانه، حامد نفیسی حسین عسکریان ابیانه
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور 1395
350000 ریال 315000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - 21 اسفند 1401
2100000 ریال 1890000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 1 دی 1397
2000000 ریال 190000 ریال
ناشر: اشراقی، صفار - 2 دی 1391
85000 ریال 76500 ریال
عسام حمدی، ابوالفضل واحدی (مترجم)، سعید دهرویه (مترجم) عسام حمدی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 28 مرداد 1394
1200000 ریال 1080000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - 10 مهر 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
مسعود سلطانی مسعود سلطانی
ناشر: دانشگاه تهران - 12 تیر 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
هادی سعادت، حیدرعلی شایانفر (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، احد کاظمی (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 10 اسفند 1398
2300000 ریال 2070000 ریال
مهدی کراری مهدی کراری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - شهریور 1394
2700000 ریال
ادواردجی. هومز، ارکی لکروی، صادق جمالی (مترجم)، حسین شاطری (مترجم) ادواردجی. هومز
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
بیم بهارا، حمید لسانی (مترجم)، جعفر سلطانی (مترجم) بیم بهارا
ناشر: قائم - 18 آبان 1399
3000000 ریال 2700000 ریال
سیدحسین صادقی، شهرام منتصرکوهساری، آرتین درمیناسیانس سیدحسین صادقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 16 اسفند 1390
500000 ریال 450000 ریال
هادی قناد، علی مسگری هادی قناد
ناشر: اشراقی، صفار - 19 تیر 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,654 مورد