ترتیب بر اساس:
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 9 تیر 1401
1500000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
علی رضاییان علی رضاییان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 مرداد 1401
1530000 ریال
ایرج محمدفام ایرج محمدفام
ناشر: فن آوران - 1 آذر 1399
600000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محسن رضائیان (مترجم) رونالد آلن
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 11 مهر 1401
1980000 ریال
ناشر: دی نگار - 22 بهمن 1400
1450000 ریال
راجر براوئر، ایرج محمدفام (مترجم)، مصطفی میرزایی علی آبادی (مترجم) راجر براوئر
ناشر: فن آوران - 5 دی 1400
1500000 ریال
ناشر: کتاب دانشگاهی - 28 آبان 1401
1350000 ریال
فولر مور، محمود گلابچی (مترجم) فولر مور
ناشر: دانشگاه تهران - 1 فروردین 1401
2800000 ریال
ریچاردیوجین وودز، رافائل گونزالس، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) ریچاردیوجین وودز
ناشر: علوم رایانه - 16 بهمن 1400
3600000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 12 آبان 1397
720000 ریال
محمود زبیری، علیرضا مجد محمود زبیری
ناشر: دانشگاه تهران - 27 اسفند 1399
980000 ریال
امیرمحمد طباطبایی امیرمحمد طباطبایی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 9 تیر 1401
1200000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 12 بهمن 1399
1100000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 28 آبان 1400
600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17,856 مورد