ترتیب بر اساس:
چارلز مورتیمر، عیسی یاوری (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) چارلز مورتیمر
ناشر: علوم دانشگاهی - 2 آبان 1399
1250000 ریال 1150000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
ناشر: دی نگار - 25 اسفند 1400
850000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محمودرضا حقی فام (مترجم)، محمداسماعیل هنرمند (مترجم) رونالد آلن
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 13 مهر 1397
1500000 ریال 1420000 ریال
سیدباقر فاطمی، یوسف رضایی سیدباقر فاطمی
ناشر: آزاده - 17 دی 1396
1500000 ریال
سیدمحمد سیدحسینی سیدمحمد سیدحسینی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 10 اسفند 1398
500000 ریال
فولر مور، محمود گلابچی (مترجم) فولر مور
ناشر: دانشگاه تهران - مهر 1397
700000 ریال
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه تهران - 10 مرداد 1397
600000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1399
1200000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 12 آبان 1397
720000 ریال
محمود زبیری، علیرضا مجد محمود زبیری
ناشر: دانشگاه تهران - 1399
660000 ریال
امیرمحمد طباطبایی امیرمحمد طباطبایی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 9 تیر 1401
1200000 ریال
محمدتقی منزوی محمدتقی منزوی
ناشر: دانشگاه تهران - 24 تیر 1399
720000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 5 آبان 1400
600000 ریال
عبدالرحمان بهرامی عبدالرحمان بهرامی
ناشر: فن آوران - 13 مهر 1394
1200000 ریال
ماریوجورج سالوادوری، محمود گلابچی (مترجم) ماریوجورج سالوادوری
ناشر: دانشگاه تهران - 14 بهمن 1400
700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17,863 مورد