ترتیب بر اساس:
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی(زیرنظر) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
650000 ریال 520000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
جان.تی مور، ریچارد لانگلی، فاطمه طهوری (مترجم)، فاطمه حشمتی غلامی (مترجم) جان.تی مور
ناشر: آوند دانش - 28 فروردین 1400
2200000 ریال 1980000 ریال
آنا کلیبورن، جواد ثابت نژاد (مترجم)، پریسا همایون روز (ویراستار) آنا کلیبورن
ناشر: ذکر - 21 دی 1398
390000 ریال 351000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، گلرخ داوران پورفرد (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
650000 ریال 500000 ریال
بهزاد جمالزئی (مترجم)، محمد نجفی (مترجم)، مریم سنجری پور (مترجم)، فرشته پرتو (مترجم)، زهره جنگروی (مترجم)، حسن قاسمی (مترجم) بهزاد جمالزئی (مترجم)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، پیوند مهر - 16 تیر 1392
445000 ریال 400500 ریال
عذرا ربانی چادگانی عذرا ربانی چادگانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - بهمن 1395
180000 ریال
محمدرضا نقوی، محمدعلی ملبوبی محمدرضا نقوی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 31 شهریور 1398
540000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، رضا محمدی (مترجم) مایکل کاکس
ناشر: آییژ - 1 آبان 1386
450000 ریال
جاناتان پوسنر، سعیدرضا وصال (مترجم) جاناتان پوسنر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مهر 1395
380000 ریال
محمدعلی ملبوبی، محمدرضا نقوی، سجاد رشیدی منفرد محمدعلی ملبوبی
ناشر: دانشگاه تهران - 23 خرداد 1389
200000 ریال
محمد نجفی محمد نجفی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 25 آبان 1393
350000 ریال
جرمی دال، سیمون پارک، رویا فیروزی (مترجم)، عبدالله درخشنده (مترجم) جرمی دال
ناشر: دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 1393
200000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون مایکل کاکس
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1395
1200000 ریال
منوچهر مفتون (ویراستار)، امیرحسین خوشگفتارمنش (به اهتمام) منوچهر مفتون (ویراستار)
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - مرداد 1394
224000 ریال
جین میشل کلاوری، سدریک نوتردام، زهرا مرادپور (مترجم)، عبدالله قاسمیان (مترجم) جین میشل کلاوری
ناشر: تابش اندیشه - 20 آذر 1390
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 276 مورد