بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 22 دی 1396
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
1500000 ریال 1200000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 14 تیر 1401
1500000 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: معاصر - 13 آذر 1400
1000000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 8 مهر 1400
720000 ریال
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - 24 تیر 1400
820000 ریال 560000 ریال
محمدحسن صیف، سعید طالبی، سعید مظلومیان محمدحسن صیف
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 مرداد 1399
300000 ریال 190000 ریال
ناشر: معاصر - 24 آذر 1400
900000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - 22 مهر 1393
300000 ریال
ناشر: قطره - 3 آذر 1398
200000 ریال
کلاوس کولب، فرانک میلتنر، محمدطاهر طاهر (مترجم) کلاوس کولب
ناشر: پیدایش - 21 بهمن 1398
350000 ریال
مهرداد فرجاد مهرداد فرجاد
ناشر: تسلط - فروردین 1395
145000 ریال
استانلی فرانک، سعیده لرپری زنگنه (مترجم) استانلی فرانک
ناشر: علم - 1398
950000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد 1391
540000 ریال
ناشر: پل - 11 مهر 1400
410000 ریال
نمایش 1 - 15 از 683 مورد