بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
2440000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
2440000 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: معاصر - 12 تیر 1400
2000000 ریال 1800000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 28 اردیبهشت 1401
1350000 ریال 1147500 ریال
ناشر: آییژ - 1 اسفند 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 بهمن 1401
1290000 ریال
الف لوی، فریده مشایخ (مترجم) الف لوی
ناشر: مدرسه - 19 شهریور 1399
250000 ریال
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - 15 فروردین 1401
1080000 ریال 918000 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 دی 1401
1290000 ریال
کتی زاهلر، سارا رئیسی طوسی (مترجم)، مهناز سلیمانی (ویراستار) کتی زاهلر
ناشر: صابرین - 14 اسفند 1395
1200000 ریال 690000 ریال
لیلا بهمئی، پریوش ملحانی لیلا بهمئی
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 7 مرداد 1394
665000 ریال 598500 ریال
لیندافریل انیس، علی صلحجو (مترجم)، احمد سمیعی (ویراستار) لیندافریل انیس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 13 اسفند 1387
600000 ریال 540000 ریال
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 تیر 1393
720000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - 14 اردیبهشت 1393
1200000 ریال 600000 ریال
ناشر: تابران - 2 تیر 1396
250000 ریال 212500 ریال
نمایش 1 - 15 از 826 مورد