ترتیب بر اساس:
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 فروردین 1400
1200000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: قومس - 7 اردیبهشت 1399
1600000 ریال 1520000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
1100000 ریال 1045000 ریال
ویکتور استروفسکی، محسن اشرفی (مترجم) ویکتور استروفسکی
ناشر: اطلاعات - 28 آذر 1400
550000 ریال 522500 ریال
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1 بهمن 1399
850000 ریال
ناشر: میزان - 7 فروردین 1401
2950000 ریال 2900000 ریال
رابرت جکسون، گئورک سورنسون، حسن سعیدکلاهی (مترجم)، مهدی ذاکریان (مترجم)، احمد تقی زاده (مترجم) رابرت جکسون
ناشر: میزان - 12 تیر 1396
220000 ریال
ناشر: ماهی - 18 آبان 1401
2350000 ریال 2232500 ریال
هامفری، محسن مویدی (مترجم) هامفری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 22 خرداد 1401
350000 ریال 315000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
1100000 ریال 1045000 ریال
ریچارد تاملینسون، مهین قهرمانی (مترجم)، مهگونه قهرمانی (ویراستار) ریچارد تاملینسون
ناشر: عطایی - 25 تیر 1390
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1396
1400000 ریال 1260000 ریال
سیدداود آقایی، فرشاد رضوان (ویراستار) سیدداود آقایی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 3 آبان 1401
2700000 ریال 2430000 ریال
ناشر: اشاره - 21 مرداد 1400
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: دنیای اقتصاد - 27 آبان 1393
1000000 ریال 900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,262 مورد