ترتیب بر اساس:
ناشر: صفار - شهریور 1398
1600000 ریال
برایان تریسی، سپیده بیات ترک (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
600000 ریال 480000 ریال
جان والکنباخ، سیدامیرحسین رضوی (مترجم) جان والکنباخ
ناشر: آریاپژوه، زوفا - خرداد 1388
120000 ریال
حسین صادقی راد حسین صادقی راد
ناشر: نص - فروردین 1390
150000 ریال
سیدعلی موسوی، مجید سبزعلی گل سیدعلی موسوی
ناشر: صفار - اردیبهشت 1402
4800000 ریال
ناشر: نص - 1390
150000 ریال
احمد طهماسبی، ناصر طهماسبی، محمد نیل کار (ویراستار) احمد طهماسبی
ناشر: اطهران - بهمن 1392
100000 ریال
جلال دیداری جلال دیداری
ناشر: نور گیتی - آبان 1389
70000 ریال
پیام پیروزنیا پیام پیروزنیا
ناشر: پیروزالوان - اسفند 1386
4000 ریال
احمد طهماسبی احمد طهماسبی
ناشر: آشینا، فن آذر - شهریور 1390
70000 ریال
زینب دهقانی (ویراستار) زینب دهقانی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه شیراز، مرکز نشر - شهریور 1387
15000 ریال
حسن احمدی حسن احمدی
ناشر: سخن گستر، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معاونت پژوهشی - شهریور 1390
35000 ریال
فراس محمد عزه، ابراهیم ابوذیاب، فادی محمد غنمه فراس محمد عزه
ناشر: فرصاد - بهمن 1385
پیتر نورتون، افشین یوردشاهی (مترجم) پیتر نورتون
ناشر: سها دانش - دی 1389
50000 ریال
رابرت دینویدی، بیژن معصوم (مترجم) رابرت دینویدی
ناشر: سنبله - تیر 1386
18000 ریال
نیما الوان فروش نیما الوان فروش
ناشر: پیروزالوان - دی 1395
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد