بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 فروردین، 1393
35000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مرداد، 1397
200000 ریال
سارا.ای رومنز، ماری وی سیمن، سیدولی الله موسوی (مترجم)، مهناز خسروجاوید (مترجم)، حمید کاظمی (مترجم)، مریم قربانی (مترجم) سارا.ای رومنز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 شهریور، 1391
115000 ریال
سارا روزنتال سارا روزنتال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - خرداد، 1395
100000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد