بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1397
350000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1397
210000 ریال
ساناز قهقرایی زمانی (گردآورنده) ساناز قهقرایی زمانی (گردآورنده)
ناشر: چالش - 1393
20000 ریال
رضا تهرانی رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1393
330000 ریال
ریموند نوو، علی جهانخانی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) ریموند نوو
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
220000 ریال
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - آبان، 1395
100000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1397
180000 ریال
ساسان مهرانی، محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 07 اردیبهشت، 1388
400000 ریال
مهدی ابراهیمی نژاد مهدی ابراهیمی نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت، 1395
130000 ریال
یوجین بریگام، جان فردریک وستون یوجین بریگام
ناشر: آگه - اسفند، 1394
340000 ریال
محمد شبانی محمد شبانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
310000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - مرداد، 1395
270000 ریال
حسین عباسی نژاد حسین عباسی نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1395
130000 ریال
برایان تریسی، مهدی قراچه داغی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آسیم - 09 خرداد، 1386
180000 ریال
محمدرضا پاسبان محمدرضا پاسبان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد، 1397
270000 ریال
نمایش 1 - 15 از 239 مورد