بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - خرداد، 1397
300000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
310000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن، 1397
230000 ریال
جرالد لیبرمن، آلبرت هازمر باوکر، هاشم محلوجی (مترجم)، علیرضا جباری (ویراستار) جرالد لیبرمن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1393
210000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 27 مهر، 1388
80000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: آزاده - 1393
170000 ریال
واین.وی. دانیل، سیدمحمدتقی آیت اللهی (مترجم) واین.وی. دانیل
ناشر: امیرکبیر - 1393
600000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: کوهسار - 1395
200000 ریال
دانکن کرامر، امیر ملکی (مترجم)، یحیی علی بابایی (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: دانشگاه تهران - 1396
160000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1396
140000 ریال
دیوید لوئنبرگر، نظام الدین مهدوی امیری (مترجم)، محمدحسین پورکاظمی (مترجم) دیوید لوئنبرگر
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 23 تیر، 1392
150000 ریال
عبدالمجید رضایی، سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی عبدالمجید رضایی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
300000 ریال
جواد بهبودیان جواد بهبودیان
ناشر: دانشگاه امام رضا(ع) - تیر، 1394
200000 ریال
ریاض خراط، منوچهر نیک آذر ریاض خراط
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 05 آبان، 1392
120000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1394
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 618 مورد