ترتیب بر اساس:
 
ناشر: روزبهان - 27 مرداد، 1393
690000 ریال
رابرت کلنکو، دانیل کلپنر رابرت کلنکو
ناشر: مرکزنشردانشگاهی - شهریور، 1395
245000 ریال
دونالد واتسون، کنت لبز، محمد فیض مهدوی (مترجم)، وحید قبادیان (مترجم) دونالد واتسون
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
200000 ریال
بنجامین وایلی، ویکتورلایل استریتر بنجامین وایلی
ناشر: نوپردازان - تیر، 1395
380000 ریال
استیو چیانگ، کلاوس هافمن استیو چیانگ
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - بهمن، 1394
210000 ریال
ناشر: تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - 04 دی، 1386
50000 ریال
ویلیام تائو، ریچارد جنیس، محمدرضا افضلی (مترجم) ویلیام تائو
ناشر: کتاب دانشگاهی - 28 دی، 1392
320000 ریال
روی داست، احمد جعفری (مترجم)، اصغر حاج سقطی (مترجم) روی داست
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1392
460000 ریال
ایروینگ هرمن شیمز، علیرضا انتظاری (مترجم) ایروینگ هرمن شیمز
ناشر: نوپردازان - 1393
370000 ریال
محمدرضا کریمی محمدرضا کریمی
ناشر: بهمن برنا - مرداد، 1394
180000 ریال
یوهانس براندلین، اکبر شیرخورشیدیان (مترجم)، رضا جعفری باسمنج (مترجم) یوهانس براندلین
ناشر: طراح - 16 خرداد، 1390
140000 ریال
اولریش فیشر رویتلینگن، عبدالله ولی نژاد (مترجم)، ساسان اخوان (ویراستار)، خسرویانی (ویراستار) اولریش فیشر رویتلینگن
ناشر: طراح - 29 خرداد، 1386
215000 ریال
محمد فروغی عباسی محمد فروغی عباسی
ناشر: آینده دیگر - 06 تیر، 1385
80000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، علیرضا انتظاری (مترجم)، محمدابراهیم ابوکاظمی (ویراستار) گلن کریگ
ناشر: نوپردازان - 26 آذر، 1390
220000 ریال
محمد محمدالوکیل، کاظم سرابچی (مترجم) محمد محمدالوکیل
ناشر: مرکزنشردانشگاهی - دی، 1395
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 321 مورد