پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

جکی سیلبرگ، آناهیتا آذری (مترجم) جکی سیلبرگ
ناشر: قدیانی - 1396
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 1
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 1396
300000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 2
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم)، ناهید گلی زاده (مترجم) جفری یانگ
ناشر: کتاب ارجمند - 1396
300000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 3
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - مرداد، 1395
260000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 4
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1396
170000 ریال 153000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 5
ناشر: مازیار - 1396
210000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 6
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - 1396
400000 ریال 300000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 7
ویلیام گلاسر، علی صاحبی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: سایه سخن - 1396
350000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 9
مارک داگلاس، ریحانه هاشم پور (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 1396
150000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 8
ناشر: آدینه - 1396
160000 ریال 112000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 10
سان تزو، محمود حمیدخانی (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار) سان تزو
ناشر: سیته - 1396
60000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 11
مهناز علی اکبری دهکردی مهناز علی اکبری دهکردی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1396
120000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 12
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 1396
120000 ریال 84000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 13
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 02 مرداد، 1396
150000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 14
جو فراست، مهبد ابراهیمی (مترجم)، محمدولی سهامی (زیرنظر) جو فراست
ناشر: زوار - 1396
250000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 15
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 1396
70000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 16
نسیم نیکولاس طالب نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 1396
280000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 17
مارک داگلاس، محسن جعفری (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: دریچه نو - 1396
160000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 18
رولف دوبلی، عادل فردوسی پور (مترجم) رولف دوبلی
ناشر: نشر چشمه - 1396
280000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 19
ناشر: امیرکبیر - 1394
80000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 20
ماکسول مالتز، مهدی قراچه داغی (مترجم) ماکسول مالتز
ناشر: شباهنگ - 1396
225000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 21
اندری سدنیو، مسعود صفائی (مترجم) اندری سدنیو
ناشر: آدینه - 1396
100000 ریال 90000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 25
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر، 1394
180000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 22
استیفن گاربر، ماریان دانیلز گاربر، روبین فریدمن اسپیزمن، هومن حسینی نیک (مترجم)، شاهین خزعلی (مترجم)، احمد شریف تبریزی (مترجم) استیفن گاربر
ناشر: مروارید - 1396
260000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 24
ناتانیل براندن ناتانیل براندن
ناشر: نخستین - 1396
200000 ریال
رتبه فروش در ۹۰ روز گذشته: 23