پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

دسته بندی موضوعی
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 5 اسفند 1398
1100000 ریال 990000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان 1398
450000 ریال
ناشر: مبنا - 1398
440000 ریال
عباس قاسم زاده اقدم، جمال الدین جلالی پور عباس قاسم زاده اقدم
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - آذر 1397
350000 ریال
والتر بورگ، جویس گال، مردیت دامین گال، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم)، علیرضا کیامنش (مترجم)، محمدحسن علامت ساز (مترجم)، حمیدرضا عریضی (مترجم)، خسرو باقری (مترجم)، احمدرضا نصر (مترجم) والتر بورگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی - 1 خرداد 1398
520000 ریال
نرگس حسن مرادی نرگس حسن مرادی
ناشر: آییژ - 1399
330000 ریال
غلامحسین شکوهی غلامحسین شکوهی
ناشر: به نشر - 1399
550000 ریال
نرگس تبریزی، مصطفی تبریزی(مقدمه) نرگس تبریزی
ناشر: مبنا - 1396
180000 ریال
غلامحسین شکوهی غلامحسین شکوهی
ناشر: به نشر - 1399
480000 ریال
نیل کارلسون نیل کارلسون
ناشر: ارکان دانش - 1398
580000 ریال
سیدعلیرضا افشانی سیدعلیرضا افشانی
ناشر: دانشگاه یزد - 21 فروردین 1391
120000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1399
150000 ریال
ادی استرایتون، صمد راسخی (مترجم) ادی استرایتون
ناشر: نوربخش - 1399
650000 ریال
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 14 اسفند 1398
320000 ریال
رابرت الکزاندر آدامز، علی اکبر عالم زاده (مترجم) رابرت الکزاندر آدامز
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 28 اردیبهشت 1399
650000 ریال
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: دانشجو - 1395
650000 ریال
لری کریستنسن، برک جانسون، محرم آقازاده (مترجم)، کامبیز پوشنه (مترجم)، علی اکبر خسروی بابادی (مترجم) لری کریستنسن
ناشر: آییژ - 11 خرداد 1399
550000 ریال
ادوارد کلر، دانیل بوتکین، عبدالحسین وهاب زاده (مترجم) ادوارد کلر
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - مهر 1394
250000 ریال
حسن مطیعی لنگرودی حسن مطیعی لنگرودی
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - 11 خرداد 1399
410000 ریال
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - 4 شهریور 1398
380000 ریال
ناشر: آییژ - 1398
950000 ریال
آرزو(طالاری زاده) احمدایی، فرزانه خونگرم لاکه (ویراستار)، مصطفی تبریزی(مقدمه)، شعله مجیدی(طراح) آرزو(طالاری زاده) احمدایی
ناشر: مبنا - 1397
260000 ریال
باب دانلی، محمد حسن زاده (مترجم)، محمد ملکان (مترجم)، یاسمین والی (مترجم)، بهرام بهرامی (مترجم) باب دانلی
ناشر: نوربخش - 1399
1400000 ریال
رالف کلایم، محسن ذکایی (مترجم) رالف کلایم
ناشر: آدینه - 29 آذر 1389
100000 ریال 90000 ریال
پرویز فتاحی پرویز فتاحی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 1393
110000 ریال