پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

دسته بندی موضوعی
ادی استرایتون، صمد راسخی (مترجم) ادی استرایتون
ناشر: نوربخش - 1399
400000 ریال
غلامحسین شکوهی غلامحسین شکوهی
ناشر: به نشر - 1398
480000 ریال
بنتون جونز، سعیدرضا وصال (مترجم) بنتون جونز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - تیر، 1397
290000 ریال
عبادالله پیرایرانی عبادالله پیرایرانی
ناشر: آییژ - آبان، 1397
670000 ریال
ناشر: قطره - 1398
850000 ریال
نرگس تبریزی، مصطفی تبریزی(مقدمه) نرگس تبریزی
ناشر: مبنا - 1396
130000 ریال
ویکی پلانو کلارک، جان دبلیو کرسول ویکی پلانو کلارک
ناشر: آییژ - 1398
360000 ریال
جان کارترایت، بهزاد سروری (مترجم) جان کارترایت
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - 1394
180000 ریال
نرگس حسن مرادی نرگس حسن مرادی
ناشر: آییژ - آبان، 1399
270000 ریال
مایکل هوگس، محسن شیخ سجادیه (مترجم)، محمدرضا اکبری جوکار (مترجم) مایکل هوگس
ناشر: آدینه - 1398
450000 ریال 405000 ریال
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 02 خرداد، 1393
110000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 11 آبان، 1398
125000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - 02 آذر، 1398
210000 ریال
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: دانشجو - 1395
650000 ریال
باب دانلی، محمد حسن زاده (مترجم)، محمد ملکان (مترجم)، یاسمین والی (مترجم)، بهرام بهرامی (مترجم) باب دانلی
ناشر: نوربخش - 01 بهمن، 1392
1000000 ریال
ناشر: نوآور - 1399
410000 ریال
شهرام خسروی شهرام خسروی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور، 1395
100000 ریال
راسل بیل، تام جکسون راسل بیل
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 22 دی، 1393
100000 ریال
کازوئو تاناکا، علی وحیدیان کامیاد (مترجم)، حامدرضا طارقیان (مترجم) کازوئو تاناکا
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1392
55000 ریال
محمدعلی نوروزیان محمدعلی نوروزیان
ناشر: نوربخش - 1398
400000 ریال
پرویز فتاحی پرویز فتاحی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 1393
110000 ریال
رحیم عبادی، علی اصغر احمدی رحیم عبادی
ناشر: ارکان دانش - 11 خرداد، 1393
550000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - 1398
1100000 ریال
ناشر: آییژ - 1395
350000 ریال