پرفروشترین های آدینه بوک در 90 روز گذشته

دسته بندی موضوعی
ناشر: مبنا - 1398
340000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: نوپردازان - 1392
400000 ریال
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان، 1398
390000 ریال
غلامحسین شکوهی غلامحسین شکوهی
ناشر: به نشر - 1398
430000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1396
340000 ریال
محمدجواد ضمیری(گردآورنده) محمدجواد ضمیری(گردآورنده)
ناشر: حق شناس - 1394
530000 ریال
ادی استرایتون، صمد راسخی (مترجم) ادی استرایتون
ناشر: نوربخش - 1398
350000 ریال
نرگس حسن مرادی نرگس حسن مرادی
ناشر: آییژ - آبان، 1396
250000 ریال
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - بهمن، 1396
330000 ریال
بنتون جونز، سعیدرضا وصال (مترجم) بنتون جونز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - تیر، 1397
290000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - 1398
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: آییژ - بهمن، 1395
400000 ریال
جلال خورشیدی، حامد ابراهیم زاده جلال خورشیدی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
مهد معصوم بالله مهد معصوم بالله
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 07 تیر، 1391
88000 ریال
ناشر: قطره - 1398
850000 ریال 765000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - آبان، 1397
195000 ریال
داگلاس سی. مونتگمری، رسول نورالسناء (مترجم) داگلاس سی. مونتگمری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1397
480000 ریال
جیم هورن، علیرضا فیض بخش (مترجم) جیم هورن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 06 اسفند، 1392
80000 ریال
محمدرضا ذوالفقاریان، میثم لطیفی (مترجم) محمدرضا ذوالفقاریان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 07 آذر، 1390
81000 ریال
سیدحسن فاطمی سیدحسن فاطمی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - بهمن، 1396
175000 ریال
سیدجواد سلیمی، احمد ظابطی جهرمی، مهدی رحیمیان سیدجواد سلیمی
ناشر: مدرسه - 01 آبان، 1395
150000 ریال
محمد چالکش امیری محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان دانش - 1398
550000 ریال
سوزان ایکورن، ری اف ایورف، اصغر زمانی بوزندان (مترجم)، فریده عطار (زیرنظر) سوزان ایکورن
ناشر: تابش اندیشه - 24 تیر، 1397
1350000 ریال
غلامحسین شکوهی غلامحسین شکوهی
ناشر: به نشر - 1397
400000 ریال
جلال طباطبایی جلال طباطبایی
ناشر: دانشگاه تبریز - 15 مهر، 1393
210000 ریال