ترتیب بر اساس:
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار)، مهرداد فروزنده (ویراستار) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - بهمن 1402
5800000 ریال 5220000 ریال
آنتونیو نیتو رودریگز، علی وکیلی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، رها پورپژوهش (مترجم)، وحید مطیعیان (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) آنتونیو نیتو رودریگز
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، محمدرضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: جهان نو - اردیبهشت 1395
1400000 ریال 1260000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارسائیان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد - آبان 1400
3000000 ریال 2300000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، علی پارسائیان (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادبستان - آبان 1396
4000000 ریال 3600000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار)، مهرداد فروزنده (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1401
5800000 ریال 5220000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم)، علیرضا قدرتی پور (ویراستار) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - مرداد 1400
5800000 ریال 5220000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر گری آرمسترانگ
ناشر: اتحاد - مرداد 1397
3600000 ریال 2880000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، علی پارساییان (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادبستان - مهر 1401
3500000 ریال 2800000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، مارک اولیور اوپرسنیک، محمدرحیم اسفیدانی (مترجم)، فرشید خموئی (مترجم)، گلسا تاجیک (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نگاه دانش نوین - 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، علی پارساییان (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادبستان - مهر 1401
3600000 ریال 2880000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارساییان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: جهان نو، ادبستان - شهریور 1390
1000000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، علی پارساییان (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: ادبستان - 1389
120000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، محمدرضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: آیلار - 1396
1200000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، محمدرضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: اتحاد - 1394
1500000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، علی پارسائیان (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: ادبستان - 1396
1000000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد