ترتیب بر اساس:
حمید اسماعیل زاده، شراره اسکندریه، نادره معماریان، نرگس رستمی گوران، فاطمه رجبی، حمیده جوادی نسب، علی نیک فرجام (ویراستار)، آرزو دهقانی (ویراستار) حمید اسماعیل زاده
ناشر: سپید برگ - بهمن 1392
140000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
نرگس رستمی گوران (مترجم)، عبدالرحیم افخم زاده (مترجم)، نادر اسماعیل نسب (مترجم)، ادیب خضری (ویراستار) نرگس رستمی گوران (مترجم)
ناشر: شاسوسا - مهر 1388
35000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد